INFORMACIJA ZA RODITELJE UČENIKA O.Š. BANOVIĆI SELO

Kada je u pitanju Osnovna škola Banovići Selo i učenici koji su trebali dočekati novu školsku godinu u novom objektu zaista smo stava da svako politikanstvo treba isključiti i prozvati pojedince koji nisu radili svoj posao.


Obzirom da je novi školski odbor O.Š. Banovići Selo imenovan 25.05.2021. godine, a direktotica Modrić 27.05.2021. godine, odnosno prije 3 mjeseca, nažalost nije bilo dovoljno vremena da se završi neophodna zakonska procedura da bi škola bila spremna za novu školsku godinu, odnosno da se 15 mjeseci nerada predhodnog školskog odbora i direktora Admira Kovačevića ispravi za 3 mjeseca.


Budući da je u trenutku preuzimanja funkcije direktora prva faza izgradnje objekta bila u završnoj fazi, dok druga faza obezbjeđenja neophodnih priključaka i uređenja dvorišta nije bila niti pokrenuta, niti su bila obezbijeđena finansijska sredstva, niti je predhodni direktor, osim dva telefonska poziva uradio bilo šta da se obezbijede finansijska sredstva koja su neophodna da bi nova škola bila spremna za novu školsku godinu.


Neophodno je bilo obezbijediti dodatna finansijska sredstva u visini od 140.000 KM i provesti javne nabavke u skladu sa zakonskim procedurama, a koje se odnose na radove na priključcima na: vodovodnu mrežu, kanalizacionu mrežu, hidrantsku mrežu, priključka na elektroenergetsku mrežu , te ograđivanje i uređenje dvorišta kako bi se objekat mogao staviti u funkciju, odnosno izvršio tehniči prijem objekta kako bi se dobila upotrebna dozvala.

Direktorica Modrić je za predhodna tri mjeseca zajedno sa školskim odborom, Ministarstvom obrazovanja TK , Vladom TK i Općinom Banovići obezbijedila dodatna finansijska sredstva u visini od 140.000 KM, gdje je Vlada dodijelila 100.000 KM , a opština Banovići je obezbijedila sredstva u visini od 40.000 KM.


Obzirom da su finansijska sredstva obezbijeđena u toku su procedure oko stavljanja sredstava u opticaj kako bi se pokrenule procedure oko nabavke navedenih usluga, odnosno izvođenje navedenih radova, a sve u cilju kako bi se objekat nove škole stavio u funkciju čim prije. Sve ove procedure zahtijevaju vrijeme koje nažalost novi školski odbor i direktorica Modrić nisu imali.


Školski odbor zajedno sa direktoricom Modrić održao je niz sastanaka sa vijećem roditelja, školskim sindikatom, a posle i sa predstavnicima Ministarstva obrazovanja TK, tražeći najbolje moguće prelazno rješenje do završetka samog objekta nove škole.


Da stvar bude gora Predsjednica vijeća roditelja Nura Mujarić-Delić služi se politikanstvom optužujući sve i svakog , a bila je Predsjednica i za vrijeme starog školskog odbora i direktora Kovačevića, a da nije prstom mrdnula da se nešto uradi. Čitavo vrijeme dotična Nura poziva se na lokalnu zajednicu i načelnika Općine smatrajući da mogu riješiti navedeni problem. Ovom prilikom želimo istaći da smo zahvalni i načelniku i lokalnoj zajednici na razumijevanju i spremnosti sa njihove strane da pruže punu podršku u rješavanju navedenog problema u skladu sa zakonskim mogućnostima , ali sa druge strane je nejasno zašto dotična Nura toliko proziva načelnika da može riješiti problem i sa svojim sručnim službama dati upotrebnu dozvolu kako bi naša djeca pohađala nastavu u novom objektu.


Nažalost problemi ne završavaju samo obezbijeđenjem sredstava i Predsjednicom vijeća roditelja, školski odbor i Direktorica su se stalno susretali sa raznim opstrukcijama i od strane Sekretara škole Mirzeta Pozderovića, koji prvo nije dolazio na školske odbore, nije se odazivao na sastanak sa općinskim načelnikom, nije prisustvovao sastanku sa predstavnicima ministarstva obrazovanja TK, a niti je bio dostupan da radi svoj posao za koji je plaćen, tako da su Direktorica Modrić i Školski odbor bili prinuđeni raditi i njegov posao.

Back to top button