Kontinuirano uređenje i asfaltiranje putne infrastrukture – Asfaltirana dionica puta na području mjesne zajednice Podgorje

Kontinuirana ulaganja loklane zajednice na čelu sa općinskim načelnikom Midhatom Husićem, nastavljaju se na području svih mjesnih zajednica. Danas je okonačno asfaltiranje dionice Čubrić II u mjesnoj zajednici Podgorje, a u pripremi je uređenje još jedne dionice.

-„U pripremi je uređenje dionice Mušići I, dužine 270 metara, koja će biti završena u narednoj sedmici. Za ove projekte finansijska sredstva u iznosu 115 hiljada konvertibilnih maraka obezbijeđena su iz općinskog budžeta“,- kazao je općinski načelnik Midhat Husić.

Kontinuiranim uređenjem infrastrukture, obezbijedit će se sigurnije kretanje pješaka i vozila, te stvoriti pogodniji uslovi za život građana na području svih mjesnih zajednica.

Izgradnja putne infrastrukture provodi se prema Planu kapitalnih projekata za 2020. godinu koji je utvrđen u saradnji sa Vijećem mjesne zajednice a usvojeno od strane Općinskog vijeća.

Aktuelni infrastrukturni projekti

Lokalna zajednica završila je osam projekata iz oblasti putne infrastrukture, a u planu je uređenje još devet projekata. Pripremni radovi na uređenju putne komunikacije su počeli i u mjesnoj zajednici Pribitkovići. Pored putne infrastrukture, u toku je rekonstrukcija i izgradnja objekata za potrebe mjesnih zajednica Aljkovići i Stražbenica, te dogradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže u ulicama Radnička, Radinskih rudara i Breštica. Takođe završena je izgradnja javne rasvjete u naselju Brezici gdje je u završnoj fazi obezbjeđivanje priključka kako bi se rasvjeta pustila u funkciju.

Back to top button