5. SJEDNICA OV BANOVIĆI U SJENI DEŠAVANJA U RMU BANOVIĆI

Sjednica Općinskog vijeća Banovići održana je u srijedu, 31.03.2021. godine.

Pred Vijećnicima su se našli materijali sa čak 40 tačaka dnevnog reda.

Na dnevnom redu su se, između ostalog, našli Izvještaji o radu javnih ustanova i njihovi Programi rada, imenovanja privremenih upravnih odbora u javnim ustanovama i javnoj zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlja Banovići. Izvještaj o radu načelnika i općinskog organa uprave za 2020. Također su vijećnici primili k znanju informacije o radu  Biroa za zapošljavanje, Policijske uprave Banovići, te Porezne uprave.

Na samom kraju sjednice vijećnici su, kao 40. tačku dnevnog reda razmatrali novonastalu situaciju u Rudniku Banovići, bez predstavnika Rudnika kao izvjestioca po ovoj tačci.

Ali krenimo redom…Imenovani su privremeni upravni odbori u svim javnim ustanovama koji će u narednim mjesecima svog rada morati razriješiti dužnosti sve direktore javnih ustanova, obzirom da je aktuelna većina odbila njihove Izvještaje o radu iz prethodne godine. Ono što je trenutno nepoznanica, a obzirom da su pojedini upavni odbori prihvatili Izvještaje o radu javnih ustavnova kao što je Biblioteka, Dvorana…), šta će se dešavati sa tim upravim odborima, obzirom da Općinsko vijeće nije prihvatilo njihove Izvještaje.

Ono što je izazvalo najviše pažnje i polemike je svakako imenovanje privremenog upravnog odbora Doma zdravlja Banovići. Naime, potpuno nezakonito, uz dopis Ministra zdravstva u kojem je jasno napisano gdje je prekršen zakon i na koji način trebaju imenovati upravni odbor Doma zdravlja (obzirom da je jedan član iz reda zaposlenika kojeg izabere stručno vijeće doma zdravlja, te jedan ispred Ministarstva). Međutim, većina predvođena sa SDA se oglušila na prijedloge Ministarstva i uradila onako kako je zamislila. Međutim, sve prilike govore da će SDA i njihovog načelnika Gutića skupo koštati nepoštivanja zakona i zaključka vlade TK koje je on (zamislite apsurda) kao Premijer u tadašnjoj Vladi TK potpisivao.

Ovom prilikom je odbijen i Izvještaj Općinske izborne komisije za 2020. Godinu.

Dalje su vijećnici razmatrali Nacrt urbanističkog plana za urbano područje Banovići za period 2021.-2038. gdje je ostavljen rok od 30 dana za organizovanje javne rasprave i dostavljanje prijedloga i amandmana. Tom prilikom je naglašeno da se Nacrt urbanisitčkog plana može pogledati u prostorijama Općine Banovići svaki radni dan od 7-15,30h.

Najveću raspravu među Vijećnicima izazvala je informacija o stanju u Rudniku nakon požara nastalog u nedjelju 28.03.2021.godine. Naime, od strane vijećnika SDA i općinskog načelnika došlo je do otvorenih pritužbi o podmetanju požara i prozivanja pojedinaca imenom i prezimenom što je za nas nedopustivo i krajnje nekorektno. Vijećnici PDA su ostali na visini zadatka, predložili zaključke kojima će se rasvijetliti novonastali događaji u jami, tražili informaciju od Uprave i Nadzornog odbora  o sudbini radnih mjesta rudara koji su poslani na prinudni godišnji odmor. Također smo tražili postavljanje mjerne stanice za kvalitet zraka na potezu Jezero – Podzemna eksploatacija, sa ciljem zaštite zdravlja naših građana koji žive u blizini jame.

Sve zaključke Kluba vijećnika PDA u OV Banovići, kao i naša vijećnička pitanja ostavljamo vam u u prilogu.

Back to top button