Aktuelna Vlada TK i kićenje tuđim perjem

Pokret demokratske akcije raduje činjenica da je aktuelna Vlada Tuzlanskog kantona, imenovana krajem jula ove godine, prepoznala učinak Vlade TK predvođene PDA, koja je u prvih šest mjeseci tekuće godine ostvarila značajan suficit u kantonalnom budžetu od blizu 14 miliona konvertibilnih maraka.

Naime, prihvaćenim izvještajem o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za prvo polugodište, nova kantonalna Vlada, na čelu sa SDA, priznala je da je PDA-ova izvršna vlast svoj posao radila veoma uspješno.

Potvrdio je to i trenutni ministar finansija koji je kazao da je akumulirani deficit na dan 31. decembra 2018. godine iznosio oko 25 miliona KM, rekavši da su prethodne vlade, to jest Vlada PDA sa partnerima u vlasti, smanjile akumulirani deficit na navedeni iznos, čemu je prethodio suficit u budžetu TK, a koji je rezultat odgovorne potrošnje javnih finansijskih sredstava.

Time je ova Vlada, u nepuna dva mjeseca, otkako su na vlasti, pokazala da je kićenje tuđim perjem ništa drugo do sakupljanje jeftinih političkih poena.

Nadamo se da će nova Vlada nastaviti kontinuitet dobrog rada i pozitivnih finansijskih rezultata prethodne Vlade, predvođene PDA, i na kraju ove budžetske godine ostvariti još bolji finansijski rezultat u odnosu na ostvareni finansijski rezultat 2018. godine, u kojoj je realizovan suficit od skoro 21 million KM, te time dodatno smanjiti akumulirani deficit i finansijski stabilizirati budžet TK a sve u interesu građana Tuzlanskog kantona.

Back to top button