Pokretačka snaga PDA BiH

U Izborni štab Povjereništva OO PDA Banovići imenovana je i doktorica Redžiba Šiljić-Sagdati, predsjednica AŽ OO PDA Banovići.

 

„Politički projekat PDA BiH otvorio je dovoljno prostora za djelovanje Asocijacije žena. U ovom političkom projektu, značajno je promjenjeno shvaćanje uloge žene u društveno-političkom životu BiH na što ukazuju, kako predložene liste za Opće izbore 2018.godine, tako i imenovanje žena na najodgovornije funkcije.Riječi predsjednika PDA BiH, uvaženog dr.Mirsada Kukića, da su žene osnovna pokretačka snaga ove političke stranke, daju dovoljno motivacije ženama da se uključe u društveno politički život BiH.Moja uloga u Izbornom štabu, obzirom na posao koji obavljam, bit će da građanima naše općine u predizbornoj kampanji predočim stanje u oblasti zdrastvene zaštite, te da u svim sredinama dođemo do istinske problematike sa kojima se suočavaju žene kao članovi ove društvene zajednice.Ova spoznaja značajno će uticati na  budući rad Asocijacije žena u okviru Pokreta demokratske akcije Bosne i Hercegovine“.

Back to top button