CIK odbio dati predhodnu saglasnost za smjenu članova OIK-a Banovići

Klub vijećnika PDA Općinskog vijeća Banovići pozdravlja odluku Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine kojom se nije dala prethodna saglasnost na odluku Općinskog vijeća Banovići o razrješenju članova Općinske izborne komisije, Sanje Savić i Samira Numanovića.

I pored krivične prijave koju je 16. aprila ove godine podnijelo Općinsko vijeće o razrješenju predsjednice i člana OIK-a Banovići, u kojoj je navedeno da je OIK proveo nekvalitetnu obuku članova biračkih odbora i njihovih zamjenika, te da su imali nedostatak nekoliko službenih akata u arhivi, CIK BiH je utvrdio da su članovi OIK-a Banovići svoj posao obavljali savjesno, profesionalno i nepristrasno.

U prilog tome ide činjenica da je CIK BiH proveo postupak i konstatovao da je OIK Banovići dostavio izvještaj o radu, a prethodno i Općinskom vijeću, prema kojem su izvršene sve potrebne radnje utvrđene uputstvom i rokovima izbornih aktivnosti za Lokalne izbore.

Klub vijećnika PDA poziva istražne organe da se uključe u proces postupka nezakonite smjene članova OIK-a Banovići dok ćemo posebno tražiti da se ispitaju tri lažne izjave koje će proizvesti krivične prijave licima koje su ih plasirale.

Back to top button