DEMANT NA NAVODE BEGE GUTIĆA

Gostovanje Bege Gutića na N1 još jedan je dokaz pokušaja uspostavljanja autokratije u Banovićima.
Bego Gutić iznio je niz neistina u gostovanju na pomenutoj televiziji. Naime, Općinsko vijeće nikada nije raspravljalo o Nacrtu budžeta općine Banovići za 2024. godinu, a ne kako Gutić tvrdi da se to desilo četiri puta. Općinsko vijeće je blokirano od strane SDA kadra Roberta Lapčevića koji ne dozvoljava da se vijećnici izjasne o Dnevnom redu, jer u prijedlogu dnevnog reda se nalaze tačke koje su vezane za njegovu smjenu.
Budući da Bego Gutić pokušava da blokira rad vijeća na način na koji opozicija blokira rad komisija u PD Parlamenta FBiH, Gutić je zaboravio da Poslovnik o radu Općinskog vijeća nije isti kao u Parlamentu.
Simptomatično je da Gutić spominje obavezu Komisije za izbor i imenovanje prilikom imenovanja rukovodstva, ali ne spominje da Adel Lapandić, vijećnik SDA, ne želi da sazove sjednicu Komisije na kojoj bi se raspravljo o tome iako je većina vijećnika u Općinskom vijeću još 11. decembra poslala prijedloge za pomenute pozicije, a prema Poslovniku o radu sjednicu Komisije ima pravo sazvati i 2 člana komisije, što su članovi Komisije tražili, ali Adel Lapandić im je odgovorio da on neće da sazove sjednicu. Napominjemo, da je Jasmin Mujić smijenjen sa mjesta zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća tako što je u toku same sjednice Općinskog vijeća, za vrijeme pauze, održana sjednica Komisije za izbor i imenovanje.
Budžet općine Banovići iznosi preko 11 miliona zbog inflatornog toka, troškovi života su znatno veći.
Život u Banovićima za građane je znatno skuplji od dolaska Bege Gutića, cijena odvoza komunalnog otpada u Banovićima poskupila je do 245%, voda je poskupila za 100%, grijanje za 54%, obdanište za 20%, parking za 32%.
Blokiranjem rada vijeća onemogućuje se većini u općinskom vijeću da smanji cijene i olakša život građanima Banovića.
Niko nije bio protiv izgradnje mosta Zelenika, ali jeste da njegova nosivost bude preko 20 tona, jer sada ćemo biti svjedoci ponovne nelegalne sječe šume, svjedoci smo koliko se to radi u Zaštićenom pejzažu o čemu govori i Karton revolucija.
Gutić navodi da je ispunio sve uslove za izgradnju solarne elektrane u Banovićima, a o tome nikada nije izvijestio Općinsko vijeće koje je prema Statutu nadležno za vođenje politike lokalne zajednice. Nikada nije izmijenjen prostorni plan u Banovićima, a mjesto gdje Gutić je planirao izgraditi solarnu elektranu je građevinsko zemljište, što svjedoče dobijene presude građana čije su percele nelegalno uzurpirane.
Navode da je u Banovićima zaposleno preko 900 ljudi za 3 godine demantuju podaci Federalnog zavoda za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine.
Prema podacima Federalnog zavod za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine na području opštine Banovići na dan 31.12.2022. godine zaposleno je 5.309 osoba, dok je 31.12.2019. godine broj zaposlenih u opštini Banovići iznosio 5.368, što jasno govori da je broj zaposlenih u Banovićima smanjen za 59.
Za vrijeme mandata odlazećeg načelnika Bege Gutića u Banovićima nije otvorena niti jedna fabrika, niti jedna firma koja zapošljava više od 10 radnika, zaustavljena je izgradnja Poslovne zone Sadnice.
Rudnik Banovići, koji je do prije samo nekoliko godina bio među prvih deset firmi u Bosni i Hercegovini, nakon dolaska kadra Bege Gutića na čelo Rudnika isti je doveden na listu najvećih gubitaša u FBiH, zbog napravljenih gubitaka od gotovo 50 miliona KM.
Protiv kompletnih Uprava Rudnika na čelu sa Fadilom Kudmovićem i Elvirom Salihovićem potvrđene su optužnice i vode se sudski procesi.
Nova Uprava Rudnika zatekla je sljedeća dugovanja:
– Obaveze prema dobavljačima za obrtna sredstva 29.012.208,87 KM
– Obaveze za poreze i doprinose na platu za 4 mjeseca u iznosu od 11.735.062,62 KM
– Obaveze po osnovu investicija za stalna sredstva u iznosu od 7.070.762,86 KM.
Back to top button