Fadil Novalić i Safet Softić proglašeni personama non grata u Banovićima

Općinsko vijeće Banovići je današnjoj sjednici proglasilo Fadila Novalića i Safeta Softića personama non grata Općine Banovići iz razloga što svojim institucionalnim djelovanjem i istupima, odnosno političkim djelovanjem zaustavljaju projekat izgradnje TE Banovići blok 1-350 MW i razvoja privrednog kolektiva RMU Banovići d.d. Banovići, a samim tim i lokalne zajednice čime se ugrožava egzistencija svih građana banovićke općine.

Na sjednici je data puna podrška Sindikalnoj organizaciji RMU Banovići u borbi za prava rudara za očuvanje svakog radnog mjesta u Rudniku, kao i menadžmentu RMU Banovići za nastavak realizacije Projekta izgradnje TE Banovići blok 1-350 MW.

Općinsko vijeće Banovići se protivi bilo kakvim najavama ulaska RMU Banovići u koncern Elektroprivrede BiH do konačnog definisanja odnosa u koncernu i okončanja izgradnje TE Banovići blok 1-350 MW, s obzirom da se ovakav način organizovanja pokazao neefikasnim, koji je rezultirao samo smanjenjem broja radnika u rudnicima i kulminiranjem dugovanja rudnika.

Zaključeno je i to da se od Vlade FBiH traži da dostavi detaljnu informaciju o statusu Projekta izgradnje TE Banovići blok 1-350 MW i da da odgovor na pitanje šta je konkretno učinila po zaključku Parlamenta FBiH br: 1095/2016 od 20. maja 2016 godine. Banovićko općinsko vijeće je takođe zaključilo da se od Vlade FBiH traži da u najavljeno prestruktuiranje Rudnika bude aktivno uključena Sindikalna organizacija i da isto ne stupa na snagu baz saglasnosti Sindikalne organizacije RMU Banovići

Općinsko vijeće je takođe od Vlade tražilo da RMU Banovići ima isti tretman kao i sva ostala javna preduzeća (Elektroprivreda BiH), koja su u većinskom vlasništvu federalne vlade.

Protiv navedenih zaključaka protiv su bila dva vijećnika Envera Bijedića.

Back to top button