Hoće Kadrija kada neće Bego

Već smo pisali o potrebi izgradnje nove područne škole u Tulovićima. Naime, iako je MZ Tulovići kandidirala izgradnju nove područne škole u Tulovićima kao prioritetan projekat, a bivši načelnik općine Banovići Midhat Husić planirao sredstva za početak njene izgradnje.

Novi načelnik nije imao sluha niti osjećaja za nastavak realizacije ovog važnog projekta i nama iz nerazumljivih razloga uskratio je planirana novčana sredstva predviđena općinskim budžetom.

Da bi bar djelimično popravili uslove za tulovičke đake u staroj područnoj školi u Tulovićima pomoć je ponudila Vlada Tuzlanskog kantona, finasirajući uređenje i asfaltiranje pristupnog puta do škole u iznosu od 44 915,75 KM. Na ovaj način djeci će bar malo biti olakšan pristup školi, a ne kao prije par dana kada zbog visokog snijega koji je na početku zime iznenadio općinske službe i koji nisu bili u stanju očistili put, nisu mogli prići školi.

Ne treba napominjati da su u Vladi TK ministri iz PDA, jedan od njih je iz Banovića i da su oni zapravo prepoznali važnost ovog projekta.

Ukazivali smo da se i izgradnja nove škole može završiti na sličan način, uz pomoć viših institucija vlasti, a da smo u pravu pokazuje navedeni primjer.

Kada on neće, iskreno se nadamo da aktuelni načelnik bar neće opstruirati realizaciju projekta uređenja pristupnog puta do stare područne škole u Tulovićima koga će finasirati Vlada TK.

A izgradnja nove područne škole u MZ Tulovići očigledno će morati sačekati neke nove, bolje ljude.

Back to top button