Imenovan Izborni štab

Povjereništvo OO PDA Banovići  imenovalo je Izborni štab za predstojeće Opće izbore 2018.godine

U izborni štab imenovani su:

 1. Pirić Elzina – predsjednica izbornog štaba
 2. Prof. dr. Bašić Zahid-Mido
 3. Prof. dr. Bečić Kazafer
 4. Husić Midhat
 5. Delagić Nermin
 6. Prim. dr. Bećarević Munevera
 7. Dr. Šiljić-Sagdati Redžiba
 8. Ikanović Sifet
 9. Lević Šefkija
 10. Kamberović Omer
 11. Dr. Mujić Enes
 12. Kahrimanović Azra
 13. Lugavić Jasmina
 14. Dr. Demirović Safer
 15. Dostović Rasim
 16. Hasambegović Dževad
 17. Klapić Vahid
 18. Dr. Lapandić Ibrahim
 19. Dr. Bečić Mirsad
 20. Dr. Mušanović Safer
 21. Arnautović Nermin
 22. Dr. Hasanović Izet
 23. Brigić Rizah
 24. Lačić Zijad

Za predsjednicu Izbornog štaba imenovana je Elzina Pirić inače predsjednica OO PDA Banovići, član Kantonalnog odbora PDA Tuzlanskog kantona i poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.


„Zadatak Izbornog štaba je, da nakon održanih radnih sastanaka u 17.Mjesnih ogranaka Općinske organizacije PDA Banovići, koje organizuje i provodi Općinski odbor PDA Banovići, sačini analizu istih.
Nakon sačinjene analize i potreba građana koje će se utvrditi na radnim sastancima, Izborni štab će sačiniti Plan izborne kampanje za Opće izbore 2018.godine te Općinskom odboru PDA Banovići predložiti pravce djelovanja kako bi se zadovoljile potrebe građana općine Banovići”

Back to top button