Izglasan opoziv načelnika Bege Gutića

ZA glasalo 14 vijećnika

Na II (drugoj) vanrednoj sjednici Općinskog vijeća Banovići, usvojena je inicijativa za pokretanje postupka opoziva načelnika Bege Gutića, Odluka o pokretanju postupka opoziva načelnika općine Banovići Bege Gutića i raspisivanju referenduma. Referendum će se održati 5.8.2023. godine.

Pored pokretanja opoziva, danas je većina u Općinskom vijeću smijenila predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća. Novi predsjedavajući Općinskog vijeća je Sifet Ikanović, a Edin Žunić je zamjenik predsjedavajućeg.

Sve tačke su usvojene sa 14 glasova ZA, 11 PDA, 2 vijećnika SDA i 1 vijećnik NiP.

Pored toga, usvojena je i Odluka o imenovanju komisije za provodenje postupka opoziva načelnika općine Banovići Bege Gutica i provođenje referenduma.

Back to top button