KRIVIČNA PRIJAVA PREDSJEDAVAJUĆEM OV BANOVIĆI I NAČELNIKU

Klub vijećnika Pokreta demokratske akcije u Općinskom vijeću Banovići povodom Odluka donesenih na sjednici Općinskog vijeća Banovići održanoj 14.01.2021. godine podnio je krivičnu prijavu protiv Predsjedavajućeg Općinskog vijeća i ostalih, Načelnika i Općinskog pravobranioca povodom odluka Općinskog vijeća Banovići koje nisu u skladu sa Ustavom FBiH, Statutom općine Banovići, Zakonom o principima lokalne samouprave i Poslovnikom o radu Općinskog vijeća

Back to top button