MONOPOL JEDNOG APOTEKARA

Višegodišnja borba vijećnika u Općinskom vijeću Banovići i poslanika u Skupštini TK iz Pokreta demokratske akcije, a vezano za otvaranje dežurne apoteke na području naše općine je okončana najavljenim otvorenjem PZU Apoteke Rose Pharm u ulici 10. septembra.

Velika borba za dežurnu apoteku na području općine Banovići traje od 2015. godine. Odlukom Ministarstva zdravstva TK broj:13/1-37-012841/15 od 22.05.2015.godine, općina Banovići se našla na spisku općina u kojima su ugovorne apoteke zdravstvene ustanove bile dužne organizovati dežurstvo u gradovima/općinama. Za općinu Banoviće, za dežurnu apoteku istom Odlukom je određena apoteka „Medex pharm“ vlasnika Nedžada Djedovića (Pomoćnik ministra u Ministarstvu zdravstva TK). Međutim, građani Banovića svjedoče jednoj samovolji i bahatosti kada je u pitanju organizacija dežurstva u pomenutoj apoteci pa su, kao i  prije, sve hitne posjete Domu zdravlja i potrebne lijekove nakon toga morali kupovati u najbližim apotekama na području općine  Živinice.

Kao što nam je svima poznato građani Banovića su plaćali najskuplje lijekove u Bosni i Hercegovini zbog monopola jednog apotekara, a sa otvaranjem nove apoteke, kao i budućih novih apoteka nadamo se da će konačno i Banovići plaćati lijekove po normalnim cijenama.

Za 22. mart je najavljeno otvorenje PZU Apoteke Rose Pharm u ulici 10. septembra koja će ujedno biti i dežurna apoteka na području općine Banovići.

Ovim putem želimo iskazati duboku zahvalnost ministru zdravstva u Vladi TK dr. Boži Juriću, koji nije podlegao pritiscima, ucjenama i prijetnjama. Minstar Jurić je pokazao da je iskreni borac za prava građana, a posebno građana Banovića koji će, nakon dugog niza godina ponovo imati dežurnu apoteku u svom gradu.

Novom vlasniku PZU Apoteke Rose Pharm želimo sreću u radu uz poruku da ćemo se istinski zalagati i boriti za prevazilaženje svih prepreka koje su ga, u momentu traženja prostora za apoteku, ograničile.

Uz ovaj tekst priložili smo samo dio dokumentacije koje je u predhodnom periodu klub PDA upućivao prema nadležnim institucijama.

Back to top button