JESU LI RODITELJI DUŽNI PLAĆATI NOVE UPOSLENIKE U DJEČIJEM OBDANIŠTU?

Za 11. Redovnu sjednicu Općinskog vijeća Banovići predviđen je dnevni red od 10 tačaka koje će vijećnici imati priliku razmatrati. Ono što je možda izazvalo najveću pažnju javnosti, tačnije roditelja čija djecu su polaznici JU „Dječije obdanište” Banovići je povećanje cijena usluga za boravak djece u ovoj Ustanovi.

U izuzetno teškom periodu, odluka o povećanju cijena usluga u ovoj Ustanovi izazvala je lavinu komentara od strane roditelja; od onih da će ispisivati svoju djecu iz ove Ustanove, do komentara na razloge o povećanju cijena, koji su nedefinisani i opisani kao “ekonomski opravdani”.

Obzirom da je ova Ustanova u proteklih nekoliko godina istinski unaprijedila svoj rad, povećala broj upisane djece, te adaptirala prostor u kojem djeca borave (adaptacija krova, zamjena unutarnje stolarije, nabavka električnog štednjaka u kuhinju, adaptacija mokrih čvorova i kupatila za mališane, krečenje boravaka, nabavka namještaja – nabrojane stavke su one koje su zahtijevale veće troškove). S razlogom se pitamo u kojem smislu je povećanje cijene boravka djece, “ekonomski opravdano”, ako su u proteklom periodu izvršeni svi veći radovi neophodni za normalno funkcionisanje ove Ustanove?!

Šta je to menadžment ustanove uradio po pitanju poboljšanja uslova u Ustanovi za boravak djece od dana preuzimanja Ustanove, odnosno šta je Osnivač uradio u proteklih pola godine za ovu Ustanovu i djecu u njoj? Neminovno je i pitanje šta je to konkretno Načelnik općine Banovići uradio za djecu polaznike obdaništa?

Shodno pričama i pamfletima: “za narod”, “uz narod”, koji su se svakodnevno mogli čuti u vrijeme predizborne kampanje, jedino što bi bilo u ovim uslovima “opravdano”, jeste smanjenje cijene boravka djece u Ustanovi, kako je i najavljivano u predizbornoj kampanji koju je vodio općinski Načelnik.

Povećavati cijenu boravka djeci za 30 KM, odnosno 50 KM krajnje je neodgovorno, nesmotreno i bahato, ako uzmemo u obzir i činjenicu koliki su troškovi čuvanja jednog djeteta, a sa druge strane da su uslovi u Ustanovi daleko bolji (zbog naprijed navedenih ulaganja u proteklih nekoliko godina). Ulaziti u povećanje cijena usluga bez duboke analize, mišljenja roditelja, te anketiranja roditelja je površno i dovodi u sumnju stvarne namjere za povećanje cijena boravka djece.

Pitanje koje se nameće: Da li povećanje cijena za korištenje usluga ove Ustanove ima za cilj gašenje ove javne ustanove ili je možda cilj smanjenje broja korisnika kako bi se djeca usmjeravala u potencijalna privatna obdaništa ili nešto treće … vrijeme će pokazati!

Udar je ovo na najmlađe, udar je ovo na džepove roditelja koji se vrlo teško nose sa svim poskupljenjima koja su nas sve zajedno i zadesila u vremenu pandemije COVID 19. Osnivač mora biti na potezu i obezbijediti da se sve eventualne poteškoće u radu i funkcionisanju prevaziđu iz budžeta općine, a ne iz džepova roditelja.

Ukupan broj zaposlenika u JU “Dječije obdanišite” u 2021. godini je 24, što je za 6 zaposlenika više u odnosu na isti period prethodne godine. Broj upisane djece je na istom nivou ili čak manji u odnosu na prethodne godine. Računica u ovom slučaju je jednostavna.

U finansijskom smislu potrebno je pribaviti cca. 90.000 KM samo za plate 6 novoprimljenih radnika i to bez toplog obroka, regresa i ostalih naknada.

Jesu li roditelji dužni plaćati nečiju nesposobnost da adekvatno vodi i upravlja ovom Ustanovom pa na 18 uposlenika sa kojima je Ustanova godinama funkcionisala upošljava još 6 radnika na isti broj polaznika obdaništa ostaje kao jedno od pitanja koje će svakako svoje odgovore dobiti nakon sjednice Općinskog vijeća u ponedjeljak!

Na potezu su svi savjesni vijećnici, koji su u klupe Općinskog vijeća izabrani glasovima naroda pa i roditelja djece polazinka JU “Dječije obdanište” Banovići.

Sa pitanjima i pisanjem na temu JU “Dječije obdanište” Banovići, kao najvažnije javne ustanove na području naše općine, svakako nećemo završiti, jer je ovo tema koja otvara prostor za još mnogo priče, obzirom da se ovdje obrazuju i za život pripremaju naši najmlađi.

U nastavku pogledajte “Zahtjev za saglasnost” o povećanju cijena.

Izvor: Materijal za 11. Redovnu sjednicu OV Banovići

Back to top button