Načelnik ucjenama i pritiscima pokušava do većine u OIK-u

Pokret demokratske akcije Banovići isključivo se oglašava preko zvanične web stranice i ne koristi “divlje” stranice i profile na Facebook-u kako to čine iz SDA Banovići, šireći mržnju i nesitine prema svakom onom ko ukazuje na nezakonitosti aktulene većine na čelu sa SDA.

Prevelika želja OO SDA Banovići da ovlada Opštinskom izbornom komisijom (OiK-om) ponukala ih je na niz nezakonitosti na koje je PDA i Klub PDA u OV Banovići upozoravao na sjenicama OV Banovići i preko zvanične stranice Pokreta demokratske akcije , a koje je Centralna izborna komisija BiH (CIK BiH) prepoznala, pa krenimo redom:

Naime, Klub vijećnika PDA u Općinskom vijeću Banovići je na sjednici u julu 2021. godine,  Općinskog vijeća upozoravao na direktno kršenje Izbornog zakona, a što je Centralna izborna komisija BiH na svojoj 53.sjednici od 24.06.2021. godine i potvrdila, odnosno odbila dati saglasnost na Odluku općinskog vijeća Banovići kojom je tražena saglasnost na imenovanje člana OiK-a Banovići, gospođe Senade Terzić, a koja je ujedno bila kandidatkinja OO SDA Banovići na proteklim Lokalnim izborima.

Je li gospođa Senada Terzić imenovana u OIK Banovići, NIJE.

Zatim je Klub vijećnika PDA u OV Banovići upozoravao aktuelnu većinu predvođenu sa SDA o nezakonitoj smjeni članova OiK-a, Sanje Savić i Samira Numanovića.

Jesu li dobili saglasnost i smijenili Sanju Savić i Samira Numanovića, NISU.

Na 10. Redovnoj sjednici Općinskog vijeća Banovići koja je održana 07.09.2021.godine. na dnevnom redu ponovo je bila Odluka o imenovanju člana Općinske izborne komisije, a prvorangirana je bila, voditeljica na tribinama OO SDA Banovići, Adisa Gutić, ovaj put OO SDA Banovići nije imala većinu u OV Banovići.

Na 11. Redovnoj sjednici OV Banovići Adisa Gutić je dobila podršku OV Banovići, iako se ista tačka ponovila sa predhodne sjedince, a da je materijal ostao isti, ali  CIK je  na svojoj 73. sjednici  jednoglasno odbio dati saglasnost OV Banovići na imenovanje Adise Gutić u Općinsku izbornu komisiju. Imenovana koja je trebala biti treći nedostajući član OIK-a Banovići nije ispunjavala uslove potrebne za člana OIK-a, a koji se odnose na potrebno izborno iskustvo.

Je li Adisa Gutić imenovana u OIK Banovići, NIJE.

Kada OO SDA Banovići nije uspjela ovladati OIK-om, smjenom nepodobnih i imenovanjem podobnih sjetili su se da prošire sastav OIK-a sa 3 na 5 članova, iako smo kao općina na samoj granici ispunjavanja takvih uslova prema podzakonskim aktima CIK-a, a  sada ih već u ovom trenutku sigurno ne ispunjavamo,  na četvrti pokušaj ovladavanja OiK-om CIK BiH je dao saglasnost i proširen je broj članova.

Zatim je uslijedilo novo imenovanje, ali sada 3 člana OIK-a, na koje je CIK dao saglasnost,

Lica koja su konkurisala na javnom konkursu ukazala su na niz neregularnosti na rad komisije za izbor i imenovanje članova OIK-a.

Da li je procedura imenovanja provedena u skladu sa Zakonom utvrdit će nadležni organi, kao i iznošenje službene dokumentacije i zloupotreba položaja, te korištenje istih od pojedinaca na “divljim” profilima i stranicama predmet će sigurno biti istražnih organa, a posebno onih koji su odgovorni za akte sa privatnim sadržajem, koji su upućeni službeno prema OV Banovići, a završili su kod trećih lica i nezakonito distribuirani.

Da je prema dosadašnjim članovima OIK-a vršen pritisak i ucjena dokaz je i ostavka Predsjednice OIK-a Sanje Savić, kojoj je onemogućivan rad, zabranjivan ulazak u Općinu Banovići, gdje su službene prostorije OIK-a i mnoge druge ucjene i pritisci čak i na nacionalnoj osnovi, koje su je na kraju prinudile da da ostavku.

Nažalost institucije kao što je CIK BiH i tužilaštvo ništa nije uradilo da je zaštiti, iako je uredno sve prijavila.

PRESS

Back to top button