Nastavljene aktivnosti održavanja radnih sastanaka

Dana 26.08.2018.godine u maloj sali Radničkog doma u Banovićima, održan je radni sastanak sa preko 200 aktivista i predstavnika MO Grad II.Ovo je četrnaesti od ukupno planiranih 17 radnih sastanaka u svih 17 Mjesnih ogranaka OO PDA Banovići.U dosadašnjoj komunikaciji sa građanima došlo se do saznanja o problematici u većini Mjesnih zajednica općine Banovići, tako da će OO PDA Banovići u svojim programskim ciljevima i zadacima, odnosno budućim pravcima djelovanja, u prioritetne zadatke staviti problematiku građana općine Banovići.

Na molbu OO PDA Banovići, ovim sastancima prisustvovali su i predstavnici Javnih preduzeća i Javnih ustanova općine Banovići, te predstavnici Rudnika Banovići koji su građanima pružali odgovore na postavljena pitanja, na čemu im se, ovom prilikom zahvaljujemo.

Naše građane i članove Općinske organizacije PDA Banovići, koji od nas svakodnevno traže obrazloženje zbog čega kao članovi OO PDA Banovići nisu pozivani na sastanke, još jednom želimo informisati da su ovo radni sastanci sa predstavnicima i aktivistima, da se sastanci održavaju na skučenom prostoru koji ne može primiti sve zainteresovane.

Našem članstvu, našim građanima Banovića, zahvaljujemo se na velikom interesovanju i podršci koju pružaju OO PDA Banovići, te ih molimo da određena pitanja delegiraju preko svojih predstavnika ili odgovore na pitanje potraže direktnom posjetom našim prostorijama u kojima će doći do odgovora na postavljena pitanja.

Back to top button