Neizvijesna sezona grijanja u Banovićima

Obzirom da smo i ranije upozoravali Načelnika, a i većinu u vijeću predvođenu sa SDA da je neophodno ići u nabavku novog kotla u JP “Toplana” doo Banovići, za koji su bila obezbijeđena sredstva i donešena odluka o nabavci kotla, očito nije bilo sluha za tako bitnu investiciju.

Naime, većina predvođena sa SDA je još u februaru 2021. godine poništila raniju odluku OV Banovići  o nabavci kotla, sa obrazloženjem da će se formirati komisija koja će dati mišljenje u roku od 30 dana, da li da se ide u nabavku kotla na banovićki mrki ugalj ili neko drugo gorivo tipa peleta, što je svakako pogubno, za jedan rudarski grad i Rudnik Banovići, gdje se za jednu sezonu grijanja isporuči Toplani cca. jedna mjesečna proizvodnja Rudnika Banovići, koji i onako ima problema sa tržištem uglja.

Sedam mjeseci kasnije, niti je komisija formirana, niti se spominje rješavanje problema sa grijanjem, iako se vrši priključenje novih objekata, odnosno stambene zgrade GPP-a,  što će ionako nedovoljan kapacitet postojećeg kotla da osjete građani Banovića, a posebno građani Zvjezdare i ulice 10. Septembra, ali i JU MSŠ Banovići.

Bivši Načelnik Midhat Husić je obezbijedio veći dio sredstava cca 1,6 miliona za nabavku novog kotla, a koja su ostala kao suficit iz 2020. godine,  te su ista utrošena u druge, nama nepoznate svrhe, od strane Načelnika Bege Gutića, umjesto da se rješavao gorući problem grijanja u Banovićima.

Da stvar bude još konfuznija kada se usvajao izvještaj o radu JP “Toplana” Banovići u junu 2021. godine, isti nije bio usvojen od strane većine predvođene sa SDA zbog toga što Toplana, pazite paradoksa,  nije izvršila nabavku kotla koji su oni obustavili, a zatim imenuju ponovo istog Direktora kome nisu usvojili izvještaj.

Tada smo ponovo ponudili naš zaključak za hitnu nabavku kotla, gdje je većina na čelu sa SDA ponovo bila protiv.

Postavlja se pitanje: Da li je općinska komisija  ovlaštena za tehničke preglede razmotrila i pregledala mogućnost priključka na toplovod koji je već urađen sredstvima iz budžeta općine?

Da li postoji proračun koji garantuje da ovakva priključenja bez novog kotla neće uticati na kvalitet grijanja?

Da li postoji energetska saglasnost za priključenje ili je uprava Toplane prema osnovama sumnje primorana dati energetsku saglasnost na i onako preopterećen kotao?

Da će sezona grijanja biti neizvjesna sa kotlom nedovoljnog kapaciteta sada je već jasno, a posebno kada se priključuje veći broj korisnika, iako su stalne pritužbe građana u ranijim godinama na kvalitet grijanja u navedenim područjima.

U nastavku pogledajte Zaključak većine na čelu sa SDA od 04.02. i prijedlog zaključka Kluba vijećnika PDA u OV Banovići koji je odbijen dva puta.

Back to top button