Neizvjesna sezona grijanja u Banovićima (II dio)

Za razliku od SDA Banovići, mi svoje objave iznosimo na oficijelnoj stranici OO PDA Banovići, a ne na “divljim” Facebook stranicama tipa “Direkt TK”, “Direk TK”, “Banovićki Demant”, “Vijeća Građana Općina Banovići” itd.

Upravo je razlika u tome, što mi sve što napišemo stojimo iza svake napisane riječi, za razliku od laži i obmana koje načelnik Gutić i SDA Banovići ne smiju napisati na oficijelnoj stranici pa se služe podvalama i lažima na navedenim divljim stranicama.

Nedavno zbog straha od istraga zatvaraju stranicu “Direkt TK” i otvaraju stranicu sličnog naziva  “Direk TK”.

Zašto se načelnik Gutić boji informacije da je ostalo 1,6 miliona KM u budžetu od prošle 2020. godine?

Iz budžeta od 2020. godine ostalo cca 1,6 miliona KM, od toga dio po osnovu razlike prihoda nad razhodima (dokaz u prilogu) i četiri tranše od RMU “Banovići” d.d. Banovići u ukupnom iznosu od oko 424.000 KM koje Rudnik Banovići nije uplatio prošle godine za koncesije općini Banovići, te tranše za komunalnu naknadu koju Rudnik isto nije uplatio 2020. godine. Rudnik je u obavezi bio da uplati navedene tranše u zakonskom roku, a postoje osnove sumnje da je Načelnik Gutić tada u dogovoru sa VD Direktorom Rudnika obustavio uplate.

Kada je u pitanju grijanje u Banovićima sezona je pred nama, pa ćemo da vidimo rezultate.

Grijanja će biti samo je pitanje kvaliteta obskrbe korisnika, koja će sigurno biti narušena novim priključenjima, koja jesu planirana, ali sa kupovinom novog kotla. Ovdje se radi o tome da se udovoljava izvođaču, bez obzira na posljedice koje će građani snositi.

Postojeći kotao je remontovan prije početka sezone 2020 u doba načelnika Midhata Husića, a ne sada kako se želi prikazati.

Drugi problem je depo uglja u Toplani koji je trebao ranije biti napunjen i pokriven kako bi se ugalj osušio i bio spreman za sezonu. Vlažan ugalj daleko je manje kalorične vrijednosti i takođe utiče na kvalitet grijanja. Izgled depoa Toplane možete vidjeti na početku naše objave.

Obzirom da im smeta istina o visini finansijskih sredstava koja su ostala iz 2020. godine u budžetu Općine, bolje je da su odgovorili na pitanja o načinu priključenja novih zgrada na grijanje, energetskoj saglasnosti itd., kao i razlozima odustajanja od nabavke kotla, te 7 mjeseci čekanja da dobijemo odgovor hoće li se uopšte ići u nabavku kotla iako je rok zaključkom vijeća bio 30 dana.

Višak prihoda u odnosu na rashode pogledajte u sljedećem prilogu iz izvještaja o izvršenju budžeta, koji smo razmatrali na sjednici 30.04.2021. godine u visini od 805.058,00 KM + tranše za koncesije od RMU “Banovići” za 2020. godinu + tranše komunalne naknade od RMU “Banovići” za 2020. godinu što je ukupno cca. 1.600.000,00 KM.

Izvor: Materijal za sjednicu OV Banovići od 30.04.2021. godine

 

Back to top button