NEZAKONITO DJELOVANJE LAPČEVIĆA DA BI ZADRŽAO STOLICU

Sjednice Općinskog vijeća i postojanje Općinskog vijeća izgubile su svaki smisao sa ovakvim ponašanjem predsjedavajućeg Lapčevića, koji na svaki način pokušava zadržati stolicu, pa su kršenje Statuta i Poslovnika postali jedini način njegovog rada na sjednicama, ali i procedura njihovog zakazivanja.
Osnovni zadatak i pravo vijećnika je da predlažu i da se o tome vijeće izjasni i većinom glasova usvaja, što Robert Lapčević oduzima vijećnicima svojim nezakonitim djelovanjem, prekida sjednice.
Osnov demokratije je da se odluke donose većinom glasova, a ne pojedinca kako to misle da mogu Robert Lapčević i Bego Gutić.
Sjednica održana 13.03.2024. godine pokazala je svu bahatost predsjedavajućeg Lapčevića, koji po nalogu načelnika Gutića ne dozvoljava da se sprovede njegova smjena ni po koju cijenu, pa se krši i Statut i Poslovnik, ali se većini ne dozvoljava da se izjasni o svom prijedlogu što statutarno i poslovničko pravo vijećnika.
Jučerašnju sjednicu pratilo je nekoliko pauza koje je tražio Lapčević, kako bi se konsultovao sa načelnikom koji nije prisustvovao sjednici vijeća, a obzirom da nisu mogli naći razlog da prekinu sjednicu, jednostavno nije dozvolio vijećnicima da se izjasne o svom prijedlogu Dnevnog reda.
Blokada rada Općinskog vijeća od strane Lapčevića ima za cilj zadržavanje njegove stolice samo da bi načelnik pokušao sam proglasiti Budžet bez učešća vijeća, a sam Budžet nikada nije ponuđen vijećnicima do dan danas, a da pri tom ispaštaju uposlenici i građani opštine Banovići.
Back to top button