OV BANOVIĆI NIJE DOZVOLILO SAMOVOLJU NAČELNIKA

Vijećnici u OV Banovići konačno prepoznali pokušaj Načelnika da mu je cilj preuzimanje isključivih nadležnosti općinskog vijeća o imenovanju upravnih odbora javnih ustanova i komisija, te nisu prihvatili takve odluke.

Iz budžeta od 2020. godine ostalo cca 1,5 miliona KM, od toga dio po osnovu razlike prihoda nad razhodima i četiri tranše od RMU “Banovići” d.d. Banovići u ukupnom iznosu od oko 424.000 KM koje Rudnik Banovići nije uplatio prošle godine za koncesije općini Banovići, te tranše za komunalnu naknadu koju Rudnik isto nije uplatio 2020. godine. Rudnik je u obavezi bio da uplati navedene tranše u zakonskom roku, a postoje osnove sumnje da je Načelnik Gutić u dogovoru sa VD Direktorom Rudnika obustavio uplate.

Isključive nadležnosti vijeća kao predstavničkog tijela prema Komentaru Zakona o principima lokalne samouprave nije moguće prenijeti na drugo tijelo ili organ.

Općinski vijećnici su po prvi puta u ovom sazivu radili u interesu građana, te nisu dozvolili donošenje nezakonitih odluka, kao što je to slučaj bio na do sada održanim sjednicama.

Preokret u funkcionisanju općinskog vijeća na sjednici je bio kada nije usvojen Prijedlog odluke o razrješenju Predsjednice i člana Općinske izborne komisije Banovići, gdje je takođe bio predlagač općinski Načelnik.

Da se ne poštuje Zakon, Statut općine Banovići i Poslovnik OV Banovići pokazuje i Predsjedavajući OV Banovići Robert Lapčević koji bez odluke vijeća potpisuje akte iako Predsjedavajući OV smije potpisati isključivo odluke vijeća, isti se oglušio i razriješio predsjednike MZ iako za to nema nadležnost, niti ima pravo tražiti pečat mjesnih zajednica. Akt koji su zaprimili predsjednici MZ u nastavku objave.

Vijećnici Kluba PDA u OV Banovići će poduzeti sve zakonske mjere, kako bi se spriječilo ovakvo drsko kršenje Zakona, Statuta i Poslovnika, kao i prekoračenje ovlaštenja, protiv svih onih koji ne budu poštovali zakonske i podzakonske akte.

Na 6. Redovnoj sjednici OV Banovići održanoj 30.04.2021. godine vijćnici u OV Banovići su raspravljali o 22 tačke usvojenog dnevnog reda od predloženih 24. Dvije tačke dnevnog reda, kojih je predlagač bio općinski Načelnik, nisu dobile podršku vijećnika u OV Banovići te su iste skinute sa dnevnog reda.

U nastavku objave pogledajte prijedlog izmjene Pravilnika koji je skinut sa dnevnog reda i Odluku u kojoj je brisan sporan Član 5.

Back to top button