Općinsko vijeće Banovići: Nikad manje novca za kapitalne investicije u Banovićima i nova poskupljenja građanima

Na 13. Redovnoj sjednici OV Banovići održanoj u četvrtak, 16.12.2021. godine pred vijećnicima se našlo 18 tačaka dnevnog reda od kojih su najviše pažnje privukle:

 • Izvršenje Budžeta općine Banovići I-IX 2021. godinu
 • Usvajanje Prijedloga Budžeta za 2022. godinu
 • Davanje na korištenje i upravljanje JP Komunalnom parkinga iza DM-a 
 • Odluke o izmjeni cijena parkinga u Banovićima

IZVRŠENJE BUDŽETA OD I-IX 2021. GODINE

Tačka koja je izazvala najviše pažnje javnosti (obzirom da je konačno omogućen prenos sjednice OV Banovići uživo), jeste izvršenje Budžeta za prvih devet mjeseci 2021. godine. Načelnik Gutić je, u nedostatku argumenata na katastrofalno izvršenje Budžeta za prvih 9 mjeseci ove godine, a koje je analizirao vijećnik PDA Dževad Dostović, prešao na vrijeđanje i omalovažavanje vijećnika Dostovića, što je izazvalo zgrožavanje javnosti, obzirom da se radi o Vijećniku kojeg je narod sa preko 2400 glasova izabrao u OV.

Naime, sve one stavke koje su od krucijalne važnosti za građane općine Banovići, imale su  veoma mali ili nikakav procenat izvršenja. Krenut ćemo redom:

 • Kapitalni izdaci:  izvršenje 32,2 % – što znači da je ove godine u kapitalne projekte u Banovićima uloženo svega cca. 800.000 KM, dok je predhodnih godina npr. 2020. godine u kapitalne investicije uloženo 3.500.000 KM, a 2019. godine 2.240.000 KM i
 • Subvencije za vodovod:  vezano za Zaključak OV Banovići, a uzmajući u obzir ozbiljnost problema, te da je to gorući problem posle napajanja toplotnom energijom (grijanje) u Banovića, izdvojeno je  0 KM 
 • Subvencije javnim preduzećima: sveukupna podrška javnim preduzećima na području općine Banovići ogleda se u 10 % ispunjenja planiranih sredstava Budžetom općine u prvih 9 mjeseci ove godine.
 • Transferi za stanogradnju i mjere energetske efikasnosti, a kojima se Načelnik posebno hvali i „ponosi“ –  izvršenje  0 KM
 • Transferi za poduzetništvo – podrška poduzetnicima i njihovim biznisima od planiranih sredstava, ispunjeno je tek 12,75 %
 • Kapitalni transferi prema mjesnim zajednicama, ulaganja u mjesne zajednice, od planiranih sredstava ispunjeno tek 33,14 %
 • Tekući transferi prema mjesnim zajednicama, sredstva koja su neophodna za funkcionisanje i rad mjesnih zajednica, izvršenje oko 25%
 • Kupovina zemljišta za školu u Tulovićima,  inicijalni, prvi korak nas kao Općine je obezbjeđenje zemljišta na kojem bi nadležno Ministarstvo moglo graditi školu u Tulovićima – 0 KM

Izvještaj o izvršenju Budžeta za I-IX 2021. godine možete pogledati na linku: Izvjestaj o izvrsenju budzeta od I-IX 2021.

PRIJEDLOG BUDŽETA ZA 2022. GODINU

Amandmani na Budžet za 2022. godinu Kluba vijećnika PDA u OV Banovići, koje smo ranije objavili, usvojeni su 

u potpunosti i to:

 • Za subvencije za mlijeko povećanje na 60.000 KM i to u posebnoj stavci, te naš Zaključak da se subvencija za mlijeko sa 0.10KM/l poveća na 0,15KM/l, također je usvojen.
 • Za Udruženje “Patriotska liga” doznačiti iznos od 4000 KM, kao i za druga boračka udruženja

djelimično su usvojeni:

 • Prijedlog: Stavku za stipendiranje studenata i đaka uvećati za 25.000 KM . Usvojeno uvećanje stavke za 10.000 KM.
 • Prijedlog: Stavku za stručno osposobljavanje – volontiranje uvećati za 50.000 KM, Usvojeno uvećanje za 20.000 KM. Klub vijećnika je tražio Zaključkom da se vrati visina naknade za odrađivanje stručnog osposobljavanja na 200 KM, smatrajuću da iznos od  100 KM koji se trenutno isplaćuje nije dovoljan ni za hranu kadrovima koji odrađuju ovaj staž, međutim aktuelna većina je odbila prijedlog navedenog Zaključka.

nisu usvojeni: 

 • Ulaganje u Poslovnu zonu Sadnice 400.000 KM, posebna stavka u Budžetu i prioritet stvaranje uslova i ambijenta za privlačenje investitora, te otvaranje radnih mjesta u realnom sektoru
 • ŽKK RMU Banovići podržati sa 70.000 KM (obzirom na rezultate ovog kolektiva, te rang takmičenja u kojem nastupaju)
 • Jedinstvena organizacija boraca podržati sa 10.000 KM (ovim bi se dovela u isti položaj sva boračka udruženja)
 • Kupovina zemljišta za školu u Tulovićima 30.000 KM,.

Shodno Izvršenju budžeta za prvih devet mjeseci 2021. godine (7,4 mil KM), više je nego očigledno da će Izvršenje budžeta za 2021. godinu biti maksimalnih 10-tak miliona KM, s tim u vezi je opravdan stav Kluba vijećnika PDA da je Budžet za 2022. godinu nerealan i da je budžet od 13,5 miliona KM za općinu Banovići nedostižan.

Poseban akcenat je bio na Poslovnoj zoni Sadnice, koja je od izuzetnog značaja te da je neophodno da se u Budžetu nalazi kao posebna stavka, što aktuelna većina nije podržala, iz čega jasno možemo zaključiti ko je za razvoj privrede i stvaranje uslova za nova radna mjesta, a ko populističkim metodama skuplja jeftine političke poene.

Sa druge strane imate znatno uvećanje stavke za plate od cca. 600.000 KM, što naravno najvećim dijelom utiče na iznos kapitalnih investicija.

Prijedlog Budžeta za 2022. godinu možete pogledati na sljedećem linku: Prijedlog Budžet za 2022. godinu

DAVANJE NA KORIŠTENJE JP KOMUNALNOM PARKINGA IZA DM-A

Klub vijećnika PDA je tražio Zaključkom da se ova tačka vrati na doradu obzirom da postoje dva ozbiljna problema sa ovim parking prostorom:

1. Projektovano stanje 29 parking mjesta, a izvedeno 27. 

Dakle, stvarno stanje broja parking mjesta je 27. Komisija za prijem zaprimila 2 „nepostojeća parking mjesta“, što će svakako biti predmetom nadležnih organa i utvrđivanje odgovornosti za navedeni propust

2. Parking mjesta ispred ulaza u zgrade,

Zakonom o saobraćaju je tačno definisano da ulazi u zgrade moraju biti oslobođeni –  zbog pristupa vozilima hitne pomoći, vagtrogasnim vozilima, vozilima za dopremanje ogrevnog materijala (obzirom da navedene zgrade nisu spojene na centralno grijanje).

S tim u vezi Klubovi vijećnika su dobili dopis stanara, gdje isti mole da se iznađe način i da se pristup zgradi oslobodi, te da se postupi u skladu sa Zakonom o saobraćaju. Isti dopis stanara ne bi bio ni razmatran da Klub vijećnika PDA nije reagovao i upozorio da je dopis dostavljen, što su iz nekog razloga htjeli prećutati.

Nažalost, sve gore navedeno nije bilo dovoljno da aktuelnu većinu ubijedimo i da se materijal vrati na doradu, te da na sledećoj sjednici raspravljamo o ispravnom materijalu. Naprotiv, ovaj parking prostor će unatoč ovim nedostacima od sad biti naplaćivan.

ODLUKE O IZMJENI CIJENA PARKINGA U BANOVIĆIMA

Klub vijećnika PDA u OV Banovići je kategorično protiv bilo kakvih poskupljenja, a posebno kada se to radi bez bilo kakvog obrazloženja i analize.

Naime mječna karta za parking u našem gradu nije više 15 KM već 22KM. Za navedeno povećanje nismo dobili nikakvo obrazloženje, niti analizu. 

O neozbiljnosti predlagača, govori i činjenica da je isti prijedlog Odluke o povećanju cijene parkinga povučen sa dnevnog reda prošle sjednice OV Banovići održane u oktobru, a u predloženoj Odluci tada je bilo predviđeno povećanje cijene sa 15 KM na 30 KM.

Sa druge strane ukinuta su rezervisana parking mjesta koja su itekako donosila prihod JP Komunalno, a bilo ih je svega 15 u Banovićima, tako da će Banovićani mjesečnu kartu plaćati skuplje samo iz nečijeg hira.

Očekujemo povećanje nameta na džepove građana i narednu sjednicu OV Banovići, jer je povećanje cijena parkinga, sjednicu nakon povećanja cijene usluga Dječijeg obdaništa?

Hoćemo li pogađati šta je sledeće?

Poskupljenja  se vrše stihijski, bez ikakvog plana i analize, a razlozi su sve osim stvaranja boljih uslova građanima, o kojim ćemo drugom prilikom pisati.

Zaključak:

Prema svemu navedenom, možemo zaključiti da je načelnik Bego Gutić sa aktuelnom većinom u godini  na izmaku radio na svemu samo ne na onome što su stvarni problemi građana.

Načelnik je isključivo radio na sopstvenoj promociji, fotoaparatom evidentirajući „svaku zamijenjenu sijalicu“, a šta je istinski i krucijalno urađeno za građane, osim za nekolicinu pojedinaca okupljenih oko njega? 

Dokaz tome su i ogromna sredstva planirana u Budžetu za 2022. godinu predviđena na stavci za informisanje, pa prema uzoru na počasnog građanina Banovića Fadila Novalića ( koji je za svoju promociju planirao 800.000 KM), Bego Gutić je predvidio 145.000 KM. 

Načelnik Gutić je izdatke za informisanje pokušao pravdati na način da su u tu stavku uključeni i drugi troškovi: za javne oglase i drugo, pa ga s pravom pitamo kako je do sada, godinama unazad bila dovoljna stavka od 35.000 KM za navedene namjene?

 

Back to top button