PALE SU MASKE POLITIKA KOJE PRODAJU BANOVIĆE

Današnji intervju sa generalnim sekretarom Energetske zajednice u Beču Janezom Kopačom objavljen u Nezavisnim novinama izazvao je veliki nemir i smutnju kod nas kao građana Banovića, a i kao Vijećnika u Općinskom vijeću Banovići.

Naime, gospodin Kopač je u intervjuu kazao sledeće:

„Prije nedjelju dana sam dobio pismo od gradonačelnika Banovića u kojem kaže da planiraju da postanu prva opština u BiH bez postrojenja koja emituju ugljen dioksid i da im treba pomoć.“

Kao građane, zastrašuje nas činjenica da načelnik općine Banovići Bego Gutić, bez imalo ustručavanja, jedan takav tekst pisma pošalje u ime svih nas, građana općine Banovići. Naše mišljenje nikako ne može biti tako, nas koji živimo i koji namjeravamo živjeti u Banovićima. Mi znamo vrijednost crnog zlata, mi ga gazimo, od njega živimo i sa njim se ponosimo. Hranio je nas, odhranio generacije i izgradio gradove širom bivše države.

Dalje govoreći kao predstavnici građana Banovića, legitimno izabrani u Općinsko vijeće Banovići, kao Vijećnici, bili smo povrijeđeni i iznenađeni da se u Programu rada Općinskog načelnika, napisanom na preko 70 strana, ni jednom riječju nije spomenula Termoelektrana Banovići, niti drugi strateški projekti za našu općinu.

Zaključak Kluba vijećnika PDA u Općinskom vijeću Banovići kojim smo tražili da se u Program rada načelnika uvrsti kotinuirana podrška izgradnji strateških projekata za općinu Banovići ( Termoelektrana, Cementara)  je također jednoglasno odbijen od strane aktuelne većine.

S druge strane, kao Vijećnici u Općinskom vijeću Banovići nismo iznenađeni, obzirom da je načelnik Bego Gutić, sa većinom koju predvodi, jednoglasno odbio Zaključak Kluba vijećnika PDA u Općinskom vijeću Banovići za nabavku kotla za Toplanu u Banovićima, uz to kazavši, da će se tražiti dodatni izvori energije i ispitati mogućnost grijanja na druge energente, osim na mrki ugalj.

Tako smo na sjednici Općinskog vijeća Banovići održanoj 04.02.2021. godine, tražili da se završi započeta nabavka dotrajalog kotla, koji je već trebao biti instaliran u Toplani, a čime bi se obezbijedila stabilnost daljinskog grijanja, sa mogućnošću proširenja i pripajanja novih korisnika, a što je bilo jedno od glavnih obećanja načelnika Gutića u predizbornoj kampanji.

Poražavajuće je, ali ne i iznenađujuće za nas Vijećnike koji smo bili prisutni na sjednici Općinskog vijeća 04. februara 2021. godine, je da načelnik Banovića, koji su poznati po mrkom uglju i koji je jedini garant opstanka ove općine, priča o zamjenskim energentima i načinu grijanja na biomasu.

Ali pismo koje je uputio načelnik Bego Gutić gospodinu Janezu Kopaču je dokaz da su priče o razvoju općine Banovići kroz Rudnik, koji je glavni nosilac privrednog razvoja, neistina, da su građani Banovića obmanuti i da su predizborna obećanja ostala samo obećanja.

Nema mrkog uglja, nema kotla u Toplani, nema Termoelektrane, nema Banovića!

Građani Banovića zaslužuju istinu, građani Banovića su birali vlast u uslovima lažnih obećanja, koja se polako obznanjuju! Maske su pale!

Klub vijećnika PDA u Općinskom vijeću Banovići će zahtijevati  vanrednu sjednicu Općinskog vijeća Banovići gdje ćemo tražiti pojedinačno izjašnjavanje svakog Vijećnika po navedenom pitanju (znati ćemo ko će ostati upisan crnim slovima u historiju našeg rudarskog grada), tražit ćemo od načelnika Bege Gutića da se očituje po navodima iz poslanog pisma i da cijelo pismo predoči Vijećnicima i građanima Banovića koji su ga birali. Na vanrednu sjednicu općinskog vijeća tražit ćemo da prisustvuje Direktor RMU „Banovići“ sa upravom, kao i predstavnici sindikata, obzirom da se radi o opstanku Rudnika u ovom kapacitetu. U nastavku ovog teksta pročitajte (ranije objavljene) Zaključke Kluba vijećnika PDA koji su odbjeni od strane aktuelne većine u Općinskom vijeću Banovići, kao i usvojene Zaključke koji su prema Statutu Općine Banovići obavezujući za općinskog Načelnika, usvojeni 26.09.2019.godine (10/01-02-257/19 i 10/01-02-280/19) kao i intervju sa Janezom Kopačem, objavljenim danas u Nezavisnim novinama.

Back to top button