Pirić: Bakire, Kukić nije potpisao sporazum u Mostaru za podjelu BiH, već ti!

SA PREDIZBORNOG SKUPA IZ BREZOVAČE

Večeras je u MZ Brezovača održan predizborni skup Pokreta demokratske akcije pred velikim brojem građana općine Banovići.

„Bakire, da si ti imao mudrosti, hrabrosti i patriotizma kakvog je imao gospodin Mirsad Kukić kada je sa tvojim ocem Alijom Izetbegovićem organizovao otpor, dok si se ti krio u Trezoru, te da si imao snage, kao što nisi, danas bi Bosna i Hercegovina bila članica NATO-a i Evropske unije. Da si sjedio sa pravim liderima onim koji vrijede, danas nam ne bi prijetile sile sa svih strana koje hoće da nas podijele i da nam prijete ratom. Da si sjedio sa liderima država poput Amerike, Njemačke i Francuske, danas bi privreda Bosne i Hercegovine cvjetala. Mirsad Kukić nije držao nikakve tajne sastanke, već je držao sastanke u Predsjedništvu BiH sa članom Predsjedništva i tražio pomoć za razvoj putne infrastrukture kako bi povezao Tuzlanski kanton sa modernim autocestama, te tražio podršku za izgradnju termo Bloka 1 u Banovićima, Bloka 7 u Tuzli i Bloka 8 u Kaknju i ojačavanje termoenergetskog i rudarskog sektora u Bosni i Hercegovini. Bakire, ti si sa Draganom Čovićem, kao predsjednikom stranke uz prisustvo međunarodnih predstavnika u Mostaru, potpisao podjelu Bosne i Hercegovine“, poručila je Pirić.

Elzina Pirić, predsjednica Pokreta demokratske akcije, kandidat za Predstavnički dom Parlamenta FBiH

Kandidat za Skupštinu Tuzlanskog kantona Mehmed Hasanović poručio je:

Mehmed Hasanović, kandidat za Skupštinu TK

“Najbolji dokument koji je jedna partija napravila i publikovala su programski ciljevi PDA, koji su obaveza svakog izabranika ispred PDA. Garant sam da ćemo se držati platforme, a kao prvi konkretan korak biti će uspostavljanje sistema da se produženje registracije vozila završi za sat vremena. Sistem je jednostavan i lako provodiv ako se želi, a nesposobna vlast niti želi niti zna. Mnogi ljudi svoja vozila, mnoge firme svoje kamione i ostala vozila drže u zastoju više od 7 dana zbog nehtijenja i nebrige ove vlasti. Evo garantujem prvi konkretan zadatak koji ću pokrenuti, zadatak za koji ću se zalagati i koji ćemo završiti jeste da ćemo omogućiti na jednom šalteru registraciju i produženje registracije za 1 sat i to garantujemo odma nakon preuzimanja vlasti što nije upitno. Mnogo je konkretnih jednostavnih stvari kao navedena, koje mogu biti operativne za 10 dana ako se želi to uraditi. Mi znamo, želimo, smijemo i moramo napravito pozitivne promjene jer nas definira i mora nas definirati RAD, ODGOVORNOST, EKONOMIJA I SIGURNOST”.

Prisutnima se obratio Mirsad Bećić, kandidat za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine:

Mirsad Bećić, kandidat za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

“Bosna i Hercegovina se suočava s izrazito složenim demografskim problemima koji se uglavnom manifestuju negativnim prirodnim priraštajem, smanjenjem broja učenika u osnovnim školama, procesom depopulacije, starenjem stanovništva i emigracijom radno sposobnog stanovništva u druge, razvijenije zemlje. Starosna struktura stanovništva je sve nepovoljnija čime se smanjuje njegova produktivnost i dodatno opterećuju penzioni sistemi, socijalni fondovi i fondovi zdravstvenog osiguranja. Sve ukazuje na velike demografske gubitke i iseljavanje cijelih porodica, što intenzivno traje unazad nekoliko godina. Da bi se zaustavilo iseljavanje naše djece potrebno je ispuniti preduslove, kao što su: prisut EU, članstvo u NATO-u, vladavina prava, odnosno isti zakoni za sve, borba protiv korupcije, ekonomski razvoj uz korištenje domaćih resursa. Kada to ostvarimo vjerujte da niko neće željeti napustiti ovu zemlju”.

Rasim Dostović, kandidat za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Federacije Bosne i Hercegovine kritikovao je aktuelnu vlast:

Rasim Dostović, kandidat za Predstavnički dom Parlamenta FBiH

“Politizirali su i školstvo i zdravstvo i druge javne institucije, što Bosnu i Hercegovinu sve više unazađuje. Preko 80% građana smatra da Bosna i Hercegovina ne ide dobrim putem. Ako uporedimo Bosnu i Hercegovinu sa drugim državama u Evropi, treća smo država po indeksu korupcije, naša država je najsiromašnija zajedno sa Albanijom, peti smo po organizovanom kriminalu, a naša država je prva po iseljavanju u Evropi. Preko 500 milionera, od čega je pola političara, imamo najvišu stopu inflacije u Evropi. Bosna i Hercegovina je danas suočena sa demokrafskom katastrofom, više građana umire, nego što se rađa. Sve pokazuje da postojeću vlast treba smijeniti i da BiH treba nove politike i potpuno novi profil političara koji će služiti građanima, a ne njima vladati. Najprioritetniji zadatak u Bosni i Hercegovini je sređivanje pravosuđa. Vladavina prava je na najnižem stepenu u posljednjih 20 godina. S toga je Evropska unija kao priroitetan zadatak pred Bosnu i Hercegovinu postavila usvajanje Zakona o visokom i sudskom tužilačkom vijeću. Mi danas živimo u političkom, a ne u pravnom prostoru koji će stati iza svakog pojedinca. Da živimo u pravnom prostoru svako nasilje usmjereno protiv neistomišljenika višestruko bi se kažnjavalo”.

Predizborna kampanja Pokreta demokratske akcije uz podršku svojih članova i simpatizera nastavit će se 13. septembra u mjesnoj zajednici Oskova sa početkom od 18:00 sati.

Back to top button