Podnesen zahtjev za preispitivanje Odluke o sakupljanju, odvozu i odlaganju komunalnog otpada

Vijećnici Pokreta demokratske akcije i jedan nezavisni vijećnik u cilju zaštite građana Općine Banovići i štetnih posljedica po budžet Općine Banovići podnijeli su Zahtjev za preispitivanje Odluke Općinskog vijeća Banovići o izmjenama i dopunama Odluke o sakupljanju, odvozu i odlaganju komunalnog otpada i Zaključka Općinskog vijeća o davanju saglasnosti na cijene komunalnih usluga, sa prijedlogom da se navedena Odluka i Zaključak stave van snage.

Back to top button