Podržavaju li građani Fadila Novalića za Počasnog građanina? – Demant na obmane javnosti Kluba vijećnika SDA u OV Banovići

Interesantno je oglašavanje Kluba vijećnika SDA u OV Banovići povodom dodjele općinskih priznanja, u kojem nisu spomenuli ostala priznanja zbog kojih je naša općina bila predmet ismijavanja danima na elektronskim medijima i društvenim mrežema.

Klub vijećnika PDA u OV Banovići nije podržao Odluku o općinskim priznanjima, jer se o istoj nije glasalo pojedinačno o svakom priznanju, kako nalaže Poslovnik o radu Općinskog vijeća Banovići.

Insistiranje Predsjednika Kluba vijećnika PDA u OV Banovići Sifeta Ikanovića da se o svakom prijedlogu priznanja glasa pojedinačno, kako to nalaže Poslovnik, većina predvođena sa SDA nije podržala, te se u paketu, a suprotno  Poslovniku o radu, glasalo o svim prijedlozima općinskih priznanja jednim glasanjem.

Odluku nismo mogli podržati iz dva razloga:

  • Prvi razlog je što je za Počasnog građanina predložen Fadil Novalić, Premijer FBiH, najveći protivnik izgradnje Bloka 1 Termoelektrane u Banovićima. Kao vijećnici, a ni kao građani nismo dobili obrazloženje zašto je najveće priznanje Općine dodijeljeno upravo Fadilu Novaliću, koji svakodnevno svojim medijskim istupima vrijeđa građane FBiH. Da je to tako mogli ste vidjeti u medijskim naslovima te u  komentarima na društvenim mrežama, gdje smo kao općina ismijani dodjelom ovakvog priznanja čovjeku koji to ne zaslužuje.

Naš prijedlog za Počasnog građanina općine Banovići bio je Edin Ramić, Ministar za raseljena lica i izbjeglice u Vladi FBiH.Ukoliko je ovo priznanje trebao dobiti neko iz Vlade FBiH, onda je to sigurno Edin Ramić, kojeg vijećnici SDA nisu podržali, iako je isti bezbroj puta pokazao da je pravi prijatelj Banovića.

  • Drugi razlog je to što je umjesto 119. Muslimanske brdske brigade Plaketu općine Banovići dobio 2. Pješadijski (Rendžerski) puk OS BiH. O  razlozima zbog kojih je 2. Pješadijski (Rendžerski) puk OS BiH dobio Plaketu općine Banovići, te kakve veze on ima sa Banovićima, također nismo upoznati. Takođe je bitno naglasiti da su vijećnici SDA bili protiv dodjele Plakete općine Banovići 119. Muslimanskoj brdskoj brigadi.

Kada je u pitanju Inicijativa o promjeni naziva JZU „Dom zdravlja Banovići“, po istoj tačci smo bili suzdržani jer nisu ispoštovane zakonske procedure koje propisuje Statut općine Banovići. Naime, Statutom Općine, članom 116. definisan je način podnošenja Inicijative Općinskom vijeću, gdje je jasno navedeno da građansku inicijativu može podnijeti grupa građana sa minimalno 50 potpisa građana sa biračkog spiska, a u prijedlogu koji se našao pred vijećnicima nalazila se Inicijativa sa 6 potpisa. Drugi razlog je što JZU „Dom zdravlja Banovići“ nema finansijskih sredstava da ide u ovakvu jednu proceduru izmjene naziva ustanove što je potvrdio i Pomoćnik Direktora JZU Dom zdravlja Banovići Nermin Kovačević, inače vijećnik u OV Banovići. Nismo željeli dovesti u pitanje legitimnost, pravnu utemeljenost promjene naziva Doma zdravlja, posebno jer se u tom slučaju „igra“ sa imenom i prezimenom velikog doktora i čovjeka.

Stav Kluba PDA u OV Banovići po ovoj tačci je bio da se prijedlog vrati u ponovnu proceduru, kako bi se ispoštovala zakonska procedura, odnosno član 116. Statuta općine Banovići, gdje je 50 potpisa OO SDA Banovići očito bio problem.

Važno je napomenuti da ova inicijativa za promjenu naziva JZU Dom zdravlja Banovići nije dobila podršku ni na Komisiji za staturna pitanja i propise, upravo zbog proceduralnih razloga.

Nama je žao što se sjednice Općinskog vijeća ne prenose uživo pa da građani vide ko obmanjuje javnost, te ovim putem pozivamo Predsjedavajućeg OV Banovići da se sjednice vijeća ubuduće prenose uživo.

Sramno je i ponižavajuće da banovićka SDA na ovakav način obmanjuje javnost koristeći i ime uvaženog rahmetli Doktora koje zaista ne želimo da koristimo u političke svrhe, posebno ukoliko se radi o stvarima koje se u svakom trenutku mogu provjeriti, a kakva je sjednica Općinskog vijeća koja se tonski snima od početka do kraja.

U nastavku objave pogledajte član 116. Statuta i građansku inicijativu sa 6 potpisa.

Back to top button