RENDŽERSKI PUK ISPRED 119. MUSLIMANSKE BRDSKE BRIGADE

Na sjednici Općinskog vijeća Banovići održanoj 07.septembra 2021. godine burnu raspravu izazvao je prijedlog za Plaketu općine Banovići u djelima Drugog pješadijskog (Rendžerskog) puka OSBiH.

Ono što se većina građana, ali i vijećnika sa razlogom, pita : Koja je veza između Banovića i Drugog pješadijskog (Rendžerskog) puk-a, odnosno šta su konkretne zasluge i aktivnosti ovog puka na području naše općine. Obrazloženje na OV Banovići nismo dobili, ali smo o tome pisali u ranijim objavama da se radi o privatnoj relaciji Predsjedavajućeg OV Banovići sa Rendžerskim pukom.

Da ne bude zabune, ovdje govorimo o općinskom priznanju i Odluci o dodjeli općinskih priznanja koja jasno govori koje uslove pojedinci i institucije moraju ispunjavati kako bi ispunili uslove i dobili jedno od tri priznanja naše općine.

Predsjednik Komisije za izbor i imenovanje je jednom rečenicom pokušao eliminsati prijedlog Kluba vijećnika PDA u Općinskom vijeću Banovići za Plaketu općine, tom prilikom ističući da 119. Muslimanska brdska brigada nema pravnog sljedbenika koji bi mogao primiti nagradu.

U prilog izjavi Predsjednika komisije za izbor i imenovanje da 119. muslimanska brdska brigada nema pravnog sljedbenika iznosimo sledeće činjenice:

Važno je napomenuti da je 119. Muslimanska brdska brigada bila prijedlog za dodjelu Plakete općine Banovići i Jedinstvene organizacije boraca – Unije veterana općine Banovići na javnom konkursu za dodjelu općinskih priznanja.

119. muslimanska brdska brigada je brigada formirana na početku samog rata u okviru drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine kroz čije redove je prošlo preko 6.000 vojnika. Njih 268 je svoje živote dalo braneći našu domovinu, naše Banoviće, a 822 pripradnika je ranjeno, a njih 6 se i danas vodi kao nestalo.

Zar 6.000 vojnika i njihove porodice nisu i više nego dovoljni pravni sljedbenici da prime jedno od najvećih priznanja općine? Zar pod izgovorom neposotojanja pravnog sljedbenika ignorisati jednu od najvećih vojnih brigada i dovesti je u rang sa pukom koji nema ni sjedište u našim Banovićima?!
Na području naše općine egzistira Koordinacija boračkih udruženja koja je s pravom mogla primiti nagradu u ime 119. Muslimanske brdske brigade i na taj način bi, ukoliko postoji bilo kakva nedoumica oko pravnog sljedbenika, istu priču i zatvorili.

Back to top button