ROBERT LAPČEVIĆ NASTAVLJA SA BLOKADOM OPĆINSKOG VIJEĆA

Iznošenjem parcijalnih informacija na FB stranici Općine Banovići Robert Lapčević i Bego Gutić po ko zna koji put pokušavaju obmanuti javnost.
Jedini krivci za blokadu rada Općinskog vijeća su aktuelno rukovodstvo Robert Lapčević, Zamfira Mujić, opozicione stranke SDA i SD.
Na sjednici Kolegija Sifet Ikanović, predsjednik Kluba PDA, predložio je dnevni red za sjednicu vijeća na kojem su bile tačke u vezi sa smjenom rukovodstva vijeća, odluka o privremenom finansiranju općine Banovići, odluka o stipendiranju učenika i studenata sa područja naše općine za školsku/akademsku 2023./2024. godine, međutim prijedlog koji podržava većina vijećnika u Općinskom vijeću, nije dobio potrebnu većinu na Kolegiju, sa izgovorom da Komisija za izbor i imenovanje nije zasjedala.
Većina vijećnika u Općinskom vijeću je 11. decembra uputila prijedloge za novo rukovodstvo. Budući da Adel Lapandić ne želi da sazove sjednicu Komisije na kojoj bi se raspravljalo o smjeni rukovodstva, što je potvrdio aktom upućenim članovima komisije, a i svojim obraćanjem na sjednici Općinskog vijeća, prema Poslovniku Robert Lapčević je dužan da sazove sjednicu Komisije.
Štiteći svoje fotelje, Robert Lapčević, Bego Gutić i kompletna SDA blokira rad Općinskog vijeća.
Ovakvim načinom sazivanjem sjednica, opozicija u Općinskom vijeću i Bego Gutić pokušavaju prezentovati u javnosti kako oni pokušavaju deblokirati rad Općinskog vijeća, a ustvari oni su ti koji blokiraju, jer ne dozvoljavaju većini u Općinskom vijeću da glasaju o predloženom dnevnom redu što je demokratsko pravo, pravo zagarantovano Poslovnikom o radu Općinskog vijeća i Statutom općine Banovići.
Blokiranjem rada vijeća onemogućuje se većini u Općinskom vijeću da smanji cijene komunalnih usluga koje su nerezonski povećane do 245%, također onemogućuje da se učenicima i studentima povećaju stipendije.
Back to top button