Smanjene cijene komunalnih usluga

Na III Vanrednoj sjecnici Općinskog vijeća Banovići, održanoj u petak 04.08.2023. godine, smanjene su cijene komunalnih usluga za građane i manje privrednike.

Usluga odvoza smeća građanima – fizičkim licima smanjena je sa 5 KM na 2,99 KM po članu. Cijena za pravna lica – manje privrednike smanjena sa 1,33 KM na 1,14 KM/m2.

Cijena vode građanima – fizičkim licima smanjena je sa 1,46 KM/m3 na 0,99 KM/m3. Srazmjerno u ovom odnosu smanjeno je i pravnim licima. Odvođenje otpadnih voda smanjeno sa 0.41 KM/m3 na 0,31 KM/m3.

Grijanje građanima – fizičkim licima smanjeno je sa 3,85 KM/m2 na 3,12 KM/m2. Pravnim licima – manjim privrednicima smanjeno sa 6,20 KM/m2 na 5,25 KM/m2″.

Back to top button