U MZ Bučik održan radni sastanak Pokreta demokratske akcije

Zbog specifične situacije na području mjesne zajednice Bučik večeras je održan radni sastanak Pokreta demokratske akcije. Radni sastak je održan s ciljem predstavljanja kandidata za Općinsko vijeće i kandidata za općinskog načelnika Midhata Husića.

Pokret demokratske akcije je izašao sa snažnom i najboljom listom kandidata koja će znati braniti interese Banovića od onih koji Banoviće predstavljaju u negativnom kontekstu, iako Banovići spadaju među najrazvijenije općine Tuzlanskog kantona kazao je na večerašnjem sastanku kandidat za načelnika Midhat Husić.

„Kandidati sa ove liste će u naredne 4 godine biti dobar oslonac načelniku i podržavat će sve pozitivne stvari koje se budu realizovale na području ove lokalne zajednice“ kazao je Husić.

Na večerašnjem sastaknu pored svih prisutnih kandidata obratili  su se kandidati; Nermin Hašarić, Nurija Terzić i  Sabina Alispahić.

Na večerašnjem radnom sastanku u Bučiku kandidat, a ujedno i domaćin, Nermin Hašarić je izrazio zahvalnost i ponos što je dio uspješnog tima Pokreta demokratske akcije. Hašarić je naglasio da smo svi danas svjedoci napretka koji općina Banovići ostvaruje zahvaljujući pravoj politici predsjednika doktora Mirsada Kukića, načelnika Midhata Husića i vijećnika u Općinskom vijeću Banovići. Hašarić je kazao, da mnogi zavide na tome šta su danas Banovići postali i šta će tek postati u budućnosti kada i u naredne četiri godine na čelu Općine bude načelnik Midhat Husić sa većinom Pokreta demokratske akcije u općinskom vijeću.

Nurija Terzić, kandidat za Općinsko vijeće Banovići ukazao je na značaj mladih ljudi koji su jedna od najranjivijih kategorija stanovništva kojoj je potrebna podrška kako bi razvili vlastite potencijale i postali relevantni i odgovorni akteri u društvu. Istakao je da Pokret demokratske akcije želi dati priliku mladim ljudima, kao što je već i dokazala, da vode našu općinu i našu državu BiH u bolji i ljepši život.

Kandidatkinja Sabina Alispahić u svom obraćanju kazala je da su ovi lokalni izbori u Banovićima specifični po mnogo čemu, „kandidati na drugim listama prozivaju, šire mržnju, pričaju o Banovićima da su općina sa posebnim potrebama,neka im je na čast“ naglasila je Alispahić.

Predizborni skup Pokreta demokratske akcije nastavit će se u srijedu 4. novembra u mjesnoj zajednici Seona sa početkom u 17,00h.

Back to top button