VEĆINA PREDVOĐENA SA SDA I NAČELNIK BEGO GUTIĆ REKLI NE RUDNIKU BANOVIĆI I ODUSTAJU OD IZGRADNJE TERMOELEKTRANE BANOVIĆI

Na sjednici Općinskog vijeća Banovići održanoj 04.02.2021. razmatran je i  Plan i program JP „Toplana“ Banovići.

Shodno Zaključku Općinskog vijeća o usvajanju inicijative za nabavku novog kotla (Službeni glasnik Općine Banovići broj 9 od 2019.), Klub vijećnika PDA u Općinskom vijeću Banovići je predložio Zaključak koji možete pročitati u nastavku.

Naime, navedeni Zaključak je odbijen od strane aktuelne većine u Općinskom vijeću koju predvodi SDA, iako je nabavka kotla jedina mogućnost proširenja postojećih kapaciteta i garancija priključenja novih korisnika na gradsko grijanje, o čemu načelnik Gutić govori u svom programu rada.

Načelnik Bego Gutić je kazao kako će obustaviti nabavku kotla, zbog preispitivanja i analize mogućnosti da kotao radi na neko drugo gorivo, osim na mrki ugalj.

Izmjena vrste goriva za Toplanu znači gašenje još jednog kupca našeg uglja iz RMU „Banovići“ d.d. Banovići, s obzirom na tešku situaciju oko obezbjeđenja tržišta našeg uglja.

Ovo je poražavajuća činjenica za jedan rudarski grad, poražavajuće je da načelnik jednog rudarskog grada razmišlja o korištenju peleta i  biomase za potrebe toplifikacije grada.

Takođe na sjednici Općinskog vijeća Banovići održanoj 04.02.2021. usvojen je i Program rada Općinskog načelnika napisan na 75 strana. U usvojenom Programu rada općinskog načelnika ni jednom riječju niti rečenicom, na cijelih 75 strana,  nisu spomenuti strateški projekti za općinu Banovići Termoelektrana, Cementara i Kamenolom.

Klub vijećnika PDA u Općinskom vijeću Banovići, predložio je Vijeću na usvajanje Zaključak koji možete pročitati u nastavku. Međutim, aktuelna većina u Općinskom vijeću Banovići koju predvodi SDA je glasala protiv zaključka te uspjela  uticati i na vijećnike SD-a da glasaju protiv pomenutog zaključka, iako su u proteklim godinama svaki puta podržavali ove projekte.

Termoelektrana u Banovićima nema alternativu. Ovi strateški projekti  su jedini garant opstanka naših Banovića.

Biti protiv Zaključka u kojem se traži kontinuirana podrška izgradnji Termoelektrane znači biti protiv Banovića i protiv Banovićana.

Naravno, našeg Načelnika to ne zanima jer on već odavno ne živi u Banovićima. Njegovo mjesto boravišta je Tuzla.

Back to top button