Husić: Milion KM za vodosnabdijevanje

Lokalna zajednica koju predvodi aktuelni načelnik Midhat Husić iz redova Pokreta demokratske akcije (PDA) i kandidat PDA za načelnika Banovića na Lokalnim izborima 2020. godine uložit će milion konvertibilnih maraka do kraja ove godine u oblast vodosnabdijevanja i zbrinjavanja otpadnih voda. Uz podršku Općinskog vijeća, dio sredstava je realizovan, a preostali dio osiguran je Budžetom za 2020. godinu.

Iz ove oblasti okončano je nekoliko projekata na području mjesnih zajednica i poslovne zone Sadnice, a ovih dana su počeli radovi na još jednom projektu u gradskom području. Riječ je o projektu dogradnje i rekonstrukcije vodovodne mreže sa priključcima u ulicama; Radnička, Radinskih rudara i Breštica.

U okviru ovog projekta izvršit će se rekonstrukcija i dogradnja vodovodne mreže dužine tri hiljade metara kao i svi drugi prateći radovi koji podrazumijevaju uspješno okončanje projekta. Takođe, bit će postavljeni kućni priključci, čime će biti uspostavljena bolja kontrola potrošnje vode i efikasnija naplata iste. Za ovaj projekat osigurana su finansijska sredstava u općinskom budžetu od 270 hiljada KM.

Aktuelni načelnik i kandidat za načelnika Banovića, Midhat Husić navodi, da je ovo nastavak rekonstrukcije gradske vodovodne mreže iz ranijih godina kojim se uspješno ali postepeno smanjuju gubici vode u sekundarnoj mreži, a što će kraju rezultirati značajno boljim i sigurnijim sistemom vodosnabdijevanja.

Uspješna provedba trogodišnjeg plana za smanjenje gubitaka u gradskoj vodovodnoj mreži

Projekat dogradnje i rekonstrukcije vodovodne mreže sa kućnim priključcima dio je trogodišnjeg „Plana aktivnosti za smanjenje gubitaka u gradskoj vodovodnoj mreži 2019-2021“ koji je usvojilo Općinsko vijeće Banovići. Planom su predviđene aktivnosti, finansijska sredstva, nosioci aktivnosti i rokovi, koji su do sada implementirani uspješno. Nosioc aktivnosti je nadležno javno preduzeće Vodovod i kanalizacija u saradnji sa Općinom i nadležnim općinskim službama.

U periodu od 2019. godine izvršena je identifikacija kvarova, nabavljena predviđena oprema za mjerenje protoka i identifikaciju gubitaka, kao i softver za pohranjivanje podataka. Prvi put je nabavljen prijenosni mjerač protoka koji omogućava praćenje protoka u različitim vremenskim intervalima na istoj liniji, što će značajno ubrzati proces detekcije gubitaka.

S tim u vezi, ovih dana izvršena je detekcija gubitaka na vodovodnim linijama u ulicama; Radnička, Radinskih rudara i Breštica i identifikovan gubitak od 4% koji će biti saniran okončanjem radova na rekonstrukciji ovih vodovodnih linija.

Back to top button