Načelnik ima vremena za medije, ali ne i suočiti sa stvarnim problemima JU OŠ Banovići Selo

Koliko općinski načelnik Bego Gutić shvata ozbiljno problem JU O.Š. Banovići Selo govori i činjenica da se na sastanku sa roditeljima učenika održanom 03.09.2021. godine u 11:00 sati nije pojavio, iako je uredno pozvan od strane Vijeća roditelja JU O.Š. Banovići Selo.

Na sastanku su prisustvovali svi pozvani osim načelnika Gutića, čak i Ministar obrazovanja i nauke TK Elvis Baraković i Ministar MUP-a TK Midhat Dobrnjić, koji su našli vremena da pomognu da se pronađe najbolje rješenje za učenike u dogovoru sa roditeljima učenika.

Izjave načelnika Gutića na svom facebook profilu da je Ministar MUP-a TK došao zastrašivati nekoga, očito da se jedino on nije pojavio, da li zbog roditelja i učenika ili ministra MUP-a TK prosudite sami.

Da se Načelnik bavi isključivo svojom promocijom i reklamom, a ne sa stvarnim problemima građana mogli ste vidjeti da je dao izjavu za RTV Slon, a vezano za JU O.Š. Banovići Selo, a da se nije pojavio na samom sastanku sa roditeljima učenika na koji je uredno pozvan i bio svega par kilometara daleko.

15 mjeseci nerada bivšeg direktora JU OŠ Banovići Selo ne može nadoknaditi za 3 mjeseca, bez obezbijeđenih finansijskih sredstava i pokrenute bilo kakve procedure, govori i činjenca da i 40.000 KM koje je dodijelila Općina Banovići na raspolaganju od prošle sedmice, gdje je školski odbor JU OŠ Banovići Selo zajedno sa direktoricom odmah pokrenuo procedure koje su se mogle uklopiti u ta sredstva.

Odluka o izdvajanju novčanih sredstava Općine Banovići je potpisana 16.7.2021. godine, ali su sredstva bila na raspolaganju tek od prošle sedmice, tako da nisu tačne tvrdnje načenika Gutića da su sredstva data prije 2 mjeseca i da se imalo dovoljno vremena.

Ukupna sredstva koja su potrebna nisu 40.000 KM već 140.000 KM, gdje je i Vlada TK nedavno dodijelila dodatnih 100.000 KM.

U nastavku možete pogledati poziv vijeća roditelja i Odluku o izdvajanju novčanih sredstava općine Banovići.

Povezane vijesti:

Informacija za rodtitelje učenika O.Š. Banovići Selo

Back to top button