OO PDA BANOVIĆI: Bezuslovna podrška dr.sci.Mirsadu Kukiću

U Općinskoj organizaciji PDA Banovići u toku su stranački izbori u svim oblicima stranačkog organizovanja.

Dana 15.02.2020.godine u 18 Mjesnih ogranaka izvršeni su izbori za Mjesne odbore za naredni četvorogodišnji mandat.

Pored članova Mjesnih odbora, u svim Mjesnim ograncima izabrani su delegati za Skupštinu OO PDA Banovići, te predloženi kandidati za Izvršni odbor OO PDA Banovići i predsjednika OO PDA Banovići.

Isti dan, na isti način, izbore u Mjesnim ograncima provela je i Asocijacija žena koja djeluje u okviru OO PDA Banovići, a isti izborni proces u narednim danima provest će i Asocijacija mladih u svim Mjesnim ograncima.

Nakon predaje izbornih materijala, Izborna komisija sačinila je Izvještaj koji je usvojio Općinski odbor PDA Banovići nakog čega su potvrđeni izborni rezultati za ovu fazu izbornog procesa.

Kako je saopšteno iz Izborne komisije OO PDA Banovići u ovoj fazi izbornog procesa učestvovalo je preko 3500 članova PDA BiH kroz 18 Mjesnih ogranaka i kroz MO AŽ.

Bezuslovnu podršku za kandidata za OO PDA Banovići dobila je aktuela predsjednica Elzina Pirić i za naredni mandatni period.

Kandidatkinja za predsjednicu OO AŽ PDA Banovići Belma Brigić dobila je podršku Mjesnih ogranaka Asocijacije žena.

Kako je termin planom predviđeno u narednom periodu održat će se Izborna
skupština OO PDA Banovići, kao i Izborne skupštine dvije asocijacije ( AŽ i AM) čime će biti zaokružen ovaj segment izbornog procesa.

Ono što je neupitno, a što se sa sigurnošću može zaključiti na cijelom području lokalne zajednice, da su banovićani bezuslovno uz dr.csi. Mirsada Kukića prepoznavajući i dalje u njemu, bez obzira na političke turbulencije, istinskog lidera i vođu i jedinog zaštitnika općih narodnih i građanskih interesa.

Na sjednici Općinskog odbora, predsjednik OO PDA Banovići Elzina Pirić zahvalila se svim članovima PDA Banovići koji su još jednom iskazali jedinstvo i na demokratskim principima izabrali svoje predstavnike.

Pozvala je članove PDA da u ovoj izbornoj godini omasove ovu istinski državotvornu političku partiju, i bez obzira što je ovo godina općinskih izbora, svojom snagom, upute jasnu poruku vladajućoj strukturi na federalnom i državnom nivou da prestanu, radi sitnih političkih, individualnih i familijarnih interesa, podizati nacionalne tenzije koje vode dodatnim podjelama i migraciji stanovništva.

Back to top button