Asocijacija mladih

Slijedeći osnovne ciljeve Pokreta Demokratske Akcije usmjerene ka suverenoj i cjelovitoj Bosni i Hercegovini, građanskom društvu, pravnoj državi, zaštiti tradicionalnih vrijednosti i porodice, te zaštiti nacionalnih interesa i vjerskih sloboda, Asocijacija mladih Pokreta Demokratske Akcije okuplja mlade političke aktiviste, otvarajući svoja vrata svim obrazovanim i progresivnim, proaktivnim i angažiranim mladim građanima Bosne i Hercegovine, ujedinjenim u nastojanju da bosanskohercegovačko društvo i državu čine boljim i naprednijim. Asocijacija mladih PDA namjerava ponuditi novi kvalitet u političkom životu, usmjeren općim načelima morala i univerzalnih vrednota, jer u mladima je snaga!

Facebook stranica AM PDA Banovići <—— klikni

E-mail:   am@pda-banovici.ba

Back to top button