NADLEŽNA INSPEKCIJA POTVRDILA NEZAKONITE SMJENE U RMU„BANOVIĆI“ D.D. BANOVIĆI

Na sjednici Nadzornog odbora RMU „Banovići“ d.d. Banovići koja je održana dana 03.09.2021. godine od strane predsjednika Nadzornog odbora Edina Kurtića i sektora za pravne i kadrovske poslove RMU „Banovići“ d.d. Banovići potvrđene su nezakonitosti, a koje se odnose na smjene radnika koji su pretežno članovi Sindikalne organizacije RMU „Banovići“ d.d. Banovići.

Na navedenoj sjednici Predsjednik Nadzornog odbora jasno ističe da je u inspekcijskom nalazu konstatovano da nisu ispoštovane određene zakonske procedure.

Nadležnim institucijama kao i Nadzornom odboru konstantno je ukazivano da se vrše nezakonite smjene članova Sindikalne organizacije sa rukovodećih radnih mjesta, a koje nezakonitosti se odnose na konsultacije prema Zakonu o vijeću zaposlenika Federacije BiH i drugo.

Na pomenutoj sjednici Predsjednik Nadzornog odbora navodi da je Nadzorni odbor na tri sjednice donosio zaključke kojim Upravu Društva upozorava na navedeno kršenje zakona prilikom prerasporeda radnika što znači da za te nezakonitosti odgovornost snose i članovi Nadzornog odbora, jer nisu poduzeli konkretne odgovarajuće mjere da se te nezakonitosti spriječe.

Dakle, bez obzira na navedena upozorenja Nadzornog odbora i utvrđenja nadležne inspekcije rada, praksu koju je sprovodila Uprava Društva na čelu sa Fadilom Kudumovićem nastavila je i  novoimenovana Uprava Društva koja je na nezakonit način smjenila potpredsjednika Sindikalnog odbora Sindikalne organizacije RMU „Banovići“ d.d. Banovići Mensura Gutića sa radnog mjesta Tehničkog rukovodioca OJ „Separacija“, te promjenila još nekolicinu rješenja i dodijelila aneks ugovore.   

U prilogu Rješenje o upozorenju nadležne inspekcije:

Back to top button