Počeli radni sastanci u Mjesnim ograncima PDA Banovići

OO PDA BANOVIĆI: Građani su naš korektivni faktor

Općinski odbor PDA Banovići donio je Odluku o održavanju radnih sastanaka u 17. Mjesnih ogranaka Općinske organizacije PDA Banovići, te utvrdio termin plan održavanja istih.Cilj ovih sastanaka je da se građanima prezentuju razlozi osnovanja Pokreta demokratske akcije BiH i Programski ciljevi i zadaci ovog političkog projekta.
Drugi dio sastanka predviđen je za postavljanje pitanja građana i davanje odgovora na ista.U ovom načinu direktne komunikacije sa građanima došlo bi se do spoznaje o svakodnevnoj problematici sa kojom se građani susreću,a određene sugestije bi poslužile kao korektivni faktor budućeg djelovanja ove političke partije.
U tom cilju, od strane Općinskog odbora PDA Banovići, zamoljeni su i predstavnici Javnih preduzeća i Javnih ustanova u nadležnosti općine Banovići, predstavnici Rudnika Banovići, načelnik općine i predstavnici općinske administracije, da prisustvuju ovim sastancima i građanima odgovore na postavljena pitanja iz svoje nadležnosti.

Iz dosada održanih sastanaka može se zaključiti da su gorući problemi građana vezani za zapošljavanje i otvaranje radnih mjesta, te izgradnju infrastrukturnih objekata u Mjesnim zajednicama općine Banovići.
Zajednički zaključak sa ovih sastanaka je, da je Rudnik Banovići osnovni nosilac privrednog razvoja ove općine te da treba istrajati u očuvanju pravnog subjektiviteta ovog kolektiva i realizaciji započetih projekata izgradnje energetskih objekata u čemu PDA ima nesebičnu podršku građana Banovića.
Iako je zamišljeno da ovim sastancima prisustvuju samo izabrani predstavnici mjesnih zajednica i predstavnici određenih naselja i ulica, interesovanje za ove sastanke je znatno veće, što se može zaključiti iz priloženih fotografija.

Back to top button