U BUDŽETU 0 KM SUBVENCIJE ZA MLIJEKO, ŽKK RMU BANOVIĆI I PODUZETNIČKU ZONU SADNICE

Vijećnici u Općinskom vijeću Banovići na 4. redovnoj sjednici su razmatrali Prijedlog budžeta općine Banovići za 2021. godinu.

Budžet je planiran u iznosu od oko 13,5 mil. KM, za koji smatramo da je preambiciozan i nerealan pogotovo za godinu koja je okarakterisana kao godina svjetske krize.

Predlagač, načelnik Bego Gutić u budžetu općine Banovići za 2021. godinu ukinuo posebnu stavku subvenicije za mlijeko.

Nadalje, primjetno je potpuno ignorisanje ŽKK RMU Banovići, kao najuspješnijeg sportskog kolektiva, kolektiva koji je prvak BiH u košarci i kojem je, noć prije sjednice Općinskog vijeća uručeno priznanje za najuspješniji sportski koletiv na općini Banovići koje im je dodijelio upravo Bego Gutić. Kontradiktorno, priznanje je na papiru A4, a kroz raspodjelu budžetskog novca za ŽKK nije izdvojena niti jedna marka.

Ono što je također zabrinjavajuće je da za poduzetničku zonu Sadnice,za čije osnivanje je uložen veliki napor, također nije izdvojen niti jedan feninig, odnosno nisu planirana sredstva koja će biti namijenjena razvoju ove podzetničke zone. Bez planiranja stavke u budžetu za poduzetničku zonu Sadnice, nećemo biti u mogućnosti aplicirati za sredstva koja se redovno stavlju na raspolaganje na višin nivoima vlasti, i po raznim projektima.

Amandmani Kluba vijećnika Pokreta demokratke akcije odbijeni su od strane Načelnika i većine predvođene sa SDA, te time nisu dali podršku proizvođačima mlijeka, ŽKK RMU Banovići i poduzetničkoj zoni Sadnice.

Vijećnici Kluba Pokreta demokratke akcije u Općinskom vijeću Banovići podnijeli su 3 vijećničke inicijative i nekoliko vijećničkih pitanja koje možete pogledati u nastavku.

Back to top button